Kandidatuddannelser

Overvejer du at læse en kandidat ovenpå din sygeplejerskeuddannelse? Få info om muligheder, retninger og adgangskrav.

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en akademisk overbygning på en bacheloruddannelse. Den tager to år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne. Kandidatgraden giver 120 ECTS og giver adgang til ph.d.-uddannelse. I mange andre lande bruges titlen Master i stedet for kandidat. I Danmark er en kandidat og en master dog ikke det samme, idet en master ikke består af 120 ECTS og tilrettelægges anderledes end en kandidatuddannelse. Læs om masteruddannelsen

En kandidatuddannelse er placeret på niveau 7, hvor en professionsbachelor er placeret på niveau 6 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Læs mere om kvalifikationsrammen for livslang læring på Undervisnings- og Forskningsministeriets hjemmeside

 

Kan jeg som sygeplejerske tage en kandidatuddannelse?

Sygeplejersker har med deres professionsbachelor mulighed for at søge optag på en række relevante kandidatuddannelser. Der er nogle, hvor sygeplejerskeuddannelsen giver direkte adgang, mens andre kræver suppleringskurser, hvis der f.eks. er krav om specifikke kurser på et givet niveau. Information herom finder du på det enkelte universitets hjemmeside.

 

Mulighed for erhvervskandidat

Erhvervskandidaten er en mulighed på visse studier, hvis den studerende ønsker at arbejde ved siden af studiet. Muligheden er oprettet med det formål at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Det er muligt at tage en række kandidatuddannelser som en erhvervskandidat. En erhvervskandidat er – ligesom andre kandidatuddannelser – en 2-årig kandidatuddannelse på 120 ECTS. Her bliver studiet dog tilrettelagt som et fireårigt uddannelsesforløb på deltid. Hvis du tager din kandidat på denne måde, kræver det, at du arbejder i relevant en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.

 • Adgangskrav og optagelse:
  For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du leve op til de samme faglige adgangskrav, som gælder ved den 2-årige kandidatuddannelse. Derudover skal du have en dokumenteret ansættelse på mindst 25 timer/uge på baggrund af din bacheloruddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er ikke SU-berettiget. Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist den 1. marts for uddannelsesstart i september det samme år. For at søge om optagelse skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. De kan oplyse nærmere om ansøgningsprocedurer og tidsfrister for ansøgning.
 • Uddannelser med erhvervskandidat:
  På nuværende tidspunkt er følgende kandidatuddannelser til sygeplejersker en del af erhvervskandidat-ordningen:
  - Kandidat i klinisk sygepleje, SDU.
  - Cand.car (APN og nursing science), Aarhus Universitet.
  - Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (både rehabiliterings- og prioriteringslinjen), Aarhus Universitet.

Listen over godkendte erhvervskandidatuddannelser kan løbende ændre sig. Følg med og læs mere om erhvervskandidatuddannelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

 

Liste over kandidatuddannelser for sygeplejersker

Mulighederne er mange for dig. der ønsker at læse en kandidat. Listen nedenfor er ikke udtømmende, og vær opmærksom på at der på enkelte af uddannelserne kan være krav om supplerende kurser. 

Sygeplejefaglige kandidatuddannelser

Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Pædagogiske kandidatuddannelser

Teknologiske kandidatuddannelser

Samfundsfaglige kandidatuddannelser


Regionale aftaler særligt for kandidater

På det regionale område er en række akademiske kandidater inden for Sundhedskartellets område overenskomstdækket . Se mere her.

Værdien af kandidater i sundhedsvæsnet

Hvordan kan sygeplejersker med en kandidatgrad bruges i sundhedssektoren? Hør sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen udtale sig.

Interview med Birgitte Espersen

Interview med klinisk sygeplejespecialist Birgitte Espersen omkring valg af videreuddannelse i relation til arbejdspladsens behov og egne ønsker.