Master i neurorehabilitering ved Københavns Universitet (Sep. 2020)

Hvis du arbejder med rehabilitering og ønsker at videreuddanne dig inden for neurorehabilitering, så er den nye masteruddannelse i neurorehabilitering, der starter i september 2020 ved Københavns Universitet, måske noget for dig.

Uddannelsen

Master i neurorehabilitering er en efteruddannelse for sundhedsprofessionelle, der arbejder med neurorehabilitering.

Her uddannes du på et højt fagligt niveau til bl.a. at kunne udarbejde rehabiliteringsstrategier og -planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter baseret på en multidisciplinær indsats. Derudover vil du lære at påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Gennem uddannelsen får du en kombination af teoretisk viden og færdigheder samt praktisk erfaring i anvendelse af disse færdigheder inden for neurorehabilitering.

Adgangskrav og opbygning

Uddannelsen er et 2-årigt deltidsstudie, der kan gennemføres sideløbende med en fultidsansættelse. Uddannelsen består af fire teoretisk funderede moduler, et klinisk udlagt modul samt et masterprojekt, og den skal afsluttes senest seks år efter, den er påbegyndt.

Adgangskrav er en sundhedsfaglig professionsbachelor eller højere samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for områderne neurologi, neurorehabilitering og rehabilitering på det sundhedsfaglige område i hospital, region, kommune eller privat praksis.

En professionsbachelor i sygepleje suppleret med relevant erhvervserfaring er direkte adgangsgivende til uddannelsen.

Hvis du er uddannet sygeplejerske før 2001, vil Københavns Universitet foretage en konkret vurdering af din uddannelsesmæssige baggrund og ud fra en samlet vurdering tage stilling til, om du evt. skal supplere med f.eks. videnskabsteori og metode forud for optagelse.

Ansøgere med erfaring fra andre, relaterede områder kan blive optaget på baggrund af individuel vurdering.

Uddannelsen foregår på dansk, men en del af litteraturen vil være på engelsk, hvorfor nogen kundskab til engelsk vil være en nødvendighed. 

Der optages i alt 30 studerende på uddannelsen hvert 2. år i lige år.

Ansøgningsfrist til uddannelsesstart i september 2020 er senest 1. maj 2020.

Læs mere

Du kan læse mere om ansøgning, optagelse og uddannelsens indhold på Københavns Universitets hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger vedr. uddannelsen.

https://neurorehab.ku.dk/