Mastermodul om rusmiddelpolicy og skadesreduktion

Hvis du arbejder med socialsygepleje og har interesse i at øge din viden om rusmiddelpolicy og skadesreduktion, så er valgkursus på mastermodul på Masteruddannelsen i Sundhedsfremme på RUC måske noget for dig?

Uddannelsen

Valgkurset er for dig der har interesse for mennesker med problematisk forbrug og/eller afhængighed af rusmidler. På kurset er der fokus på at nuancere begrebet sundhedsfremme. Med udgangspunkt i narkotika- og alkoholpolitik som rammesættende vilkår, bliver der på kurset arbejdet med skadesreduktion som sundhedsfremmende strategi.

På valgkurset vil I analysere og reflektere over sammenhængen mellem rationalerne i narkotika-/alkoholpolitik og skadesreduktion som tilgang og indsats. Der vil også blive arbejdet med etiske og moralske implikationer, der opstår, når politik og strategi møder praksis.

Adgangskrav og opbygning

Uddannelsen er et valgkursus på Masteruddannelsen i Sundhedsfremme på RUC og består af 5 ECTS.

Adgangskrav er en relevant bachelor, herunder en professionsbachelor som sygeplejerske, og derudover minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter afslutning af adgangsgivende uddannelse.

Kurset koster 8000 kr. Hvis du ønsker at tage et helt modul (15 ECTS), så koster det i alt 19.500 kr. 

Der er studiestart i august 2019 og du kan læse mere om mastermodulet på www.ruc.dk/msf. Kontakt studieleder for Master i Sundhedsfremme, lektor Karen Christensen, på karench@ruc.dk eller på tlf.: 4674 2616.