Nordisk uddannelse i infektionshygiejne og smitteforebyggelse

Master i infektionshygiejne og smitteforebyggelse er en to-årig uddannelse ved Göteborg Universitet, der afløser den danske specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne.

Uddannelsen

Den nordiske uddannelse i infektionshygiejne og smitteforebyggelse sætter bl.a. fokus på spredning af mikrober, mikroorganismers opbygning og sygdomsfremkaldelse, antibiotikaresistens og forebyggelse af smittespredning. Derudover sættes der fokus på infektionsepidemiologi og vaccinologi.

Adgangskrav og opbygning

Den nordiske uddannelse er tværfaglig og retter sig særligt mod sygeplejersker og læger. Uddannelsen er en masteruddannelse på 60 ECTS-point og består af fire del-moduler. Uddannelsen kan gennemføres som et samlet forløb, men modulerne kan også læses enkeltvis.

Optagelseskravet til uddannelsen er en sundhedsfaglig uddannelse og 2 års erhvervserfaring. Hvis modulerne læses enkeltvis, kan der være specifikke forudsætningskrav. For ansøgere, der ikke tidligere har gennemført en kandidatuddannelse, skal der fremsendes en motiveret ansøgning.

Uddannelsen er fuldt deltagerfinansieret, og hvert modul koster ca. 30.000 kr. Der skal sammen med ansøgning vedlægges en erklæring fra arbejdsgiver, der dokumenterer, at arbejdsgiver finansierer uddannelsen.

Undervisningssproget er norsk, svensk, dansk og/eller engelsk. Undervisningen foregår på Göteborg Universitet og vil blive tilrettelagt med en uges undervisning ca. en gang om måneden med mulighed for overnatning tæt på Campus mod egenbetaling.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på Göteborg Universitets hjemmeside, hvor der også findes kontaktoplysninger ved evt. spørgsmål.