Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne

Specialuddannelsen i infektionshygiejne har ikke været udbudt i Danmark siden 2012.

Formål og varighed

Formålet med specialuddannelsen var, at sygeplejersken udvidede sin faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i infektionshygiejne.

Funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i infektionshygiejne omfatter:

  • Klinisk infektionshygiejnisk sygepleje
  • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
  • Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne havde en varighed på 30 uger.

I dag kan sygeplejersker tage en masteruddannelse i infektionshygiejne og smitteforebyggelse ved Göteborg Universitet. Læs mere her.

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også