Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er for dig, der ønsker viden og kompetencer til at give bedøvelse og smertebehandling. Du vil igennem uddannelsen blive kvalificeret til at overvåge livsvigtige funktioner som vejrtrækning og ilttilførsel, imens patienten er bedøvet.

Opbygning

Uddannelsen svarer til 90 ECTS-point. Det er halvandet års fuldtidsstudium.

Uddannelsen finder sted under en to-årig fuldtidsansættelse på en anæstesiologisk afdeling og veksler mellem teoretisk og praktisk uddannelse.

Uddannelsen indeholder fire kliniske (praktiske) perioder, som foregår på anæstesiologiske afdelinger. I uddannelsen indgår seks ugers praktik på en opvågningsenhed og mindst seks uger på en anden anæstesiologisk enhed.

Den teoretiske del af undervisningen består af to timers teori ugentlig i klinisk praksis og et teoriforløb af ca. 200 timers varighed. 

Formål

Formålet med specialuddannelsen til specialsygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje er, at du udvikler din viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje.

På uddannelsen lærer du at give anæstesi, yde smertebehandling og at betjene det udstyr, du skal bruge til at overvåge patienten under operation. Du bliver også kvalificeret til at deltage i behandling af hjertestop og til at ledsage patienter under sygetransporter.

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Klinisk anæstesiologisk sygepleje
  • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
  • Tværprofessionelt og tværsektorielt koordinering og samarbejde

Adgangskrav

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller
  • Dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb
  • Ansættelse i en to-årig uddannelsesstilling

Uddannelsessted

Specialuddannelsen for anæstesiologisk sygepleje udbydes i de forskellige regioner.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden.

Se Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstediologisk sygepleje.


Orienter dig i funktionsbeskrivelsen

Forside til Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejerskerFunktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker​​​​​​ 

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også