Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er for dig, der ønsker viden inden for pleje og akut behandling af kritisk syge patienter. Du vil igennem uddannelsen opnå kompetencer til at vurdere kritisk syge patienters tilstand og tage initiativ til akut behandling i samråd med læger.

Opbygning

Uddannelsen svarer til 90 ECTS-point. Det er halvandet års fuldtidsstudium. Hertil kommer en seks måneders introduktionsperiode på en intensiv afdeling.

Uddannelsen består af to blokke af hver ni måneders varighed, og undervisningen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Den teoretiske del af uddannelsen er på i alt 300 timer, hvoraf ca. 200 timer er uden for klinisk praksis i teoriblokke. Den kliniske del af undervisningen foregår på en intensivafdeling på et hospital og indeholder et eller flere eksterne kliniske uddannelsesophold. Heraf foregår to til seks uger på et opvågningsafsnit.

Formål

Formålet med specialuddannelsen til specialsygeplejerske i intensiv sygepleje er, at du udvikler dine faglige kompetencer. Herunder at du kommer til at besidde en omfattende viden og kliniske færdigheder til at yde omsorg for patienter, som har akut brug for hjælp til fx vejrtrækningen eller behov for tæt overvågning efter større ulykker, infektioner eller en operation. Du får også redskaber til at inddrage de pårørende og håndtere patientens psykologiske reaktioner.

Uddannelsen forbereder dig på at indgå i det tværfaglige samarbejde på en intensiv afdeling, arbejde med koordinering, undervisning og kvalitetsudvikling.

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i intensiv sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Klinisk intensiv sygepleje
  • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
  • Tværprofessionel og tværsektoriel koordinering og samarbejde

Adgangskrav

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller
  • Dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt videnskabsteori og – metode på diplomniveau
  • Danske autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejersker. Heraf minimum halvandet år fra somatiske sygehusafdelinger
  • Seks måneders introduktionsansættelse på intensivafdeling
  • Ansættelse i en 1½-årig uddannelsesstilling

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i de forskellige regioner og uddannelsesstillingerne bliver blandt andet opslået på regionernes hjemmesider.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden.

Se Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

 

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også