Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje er for dig, der ønsker viden og kompetencer inden for psykiatrisk sygepleje, psykopatologi og sundhedspædagogik. Du vil igennem uddannelsen blive kvalificeret til at varetage psykiatrisk sygepleje i komplekse og uforudsigelige kliniske forløb

Opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Det er et års fuldtidsstudium.

Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Den kliniske del af uddannelsen foregår med udgangspunkt i dit eget ansættelsessted og varer i alt 26 uger. Den teoretiske del af undervisningen foregår på et uddannelsessted i en af de fire regioner, som udbyder uddannelsen, og den del varer i alt 20 uger.

Formål

Formålet med specialuddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er, at du udvikler dine faglige kompetencer, herunder at du kommer til at besidde en omfattende viden og kliniske færdigheder, som betyder, at du kan påtage dig et ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering samt tager initiation til udvikling af den psykiatriske sygepleje. Uddannelsen til specialsygeplejersker i psykiatrisk sygepleje skal afspejle den til enhver tid aktuelle kliniske praksis i psykiatrien.

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for:

 • Klinisk psykiatrisk sygepleje
 • Sundhedspædagogik
 • Kvalitetsudvikling samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Adgangskrav

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller
 • Dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende
 • Danske autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års klinisk erfaring fra fuldtidsansættelse inden for psykiatrisk sygepleje
 • Aftale med din arbejdsgiver om 1-årig videreuddannelse

Uddannelsessted

Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker udbydes på regionale uddannelsessteder:

 • Region Nord (Viborg)
 • Region Syd (Middelfart)
 • Region Sjælland (Ringsted)
 • Region Hovedstaden (Roskilde (Sct. Hans))

Læs mere om uddannelsen i Uddannelsesguiden

Se bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også