Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Borgernær sygepleje er for dig, der ønsker viden og kompetencer inden for borgernær sygepleje, særligt med fokus på en styrket indsats til borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og komplekse multisygdomme.

Opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Det er et års fuldtidsstudium.

Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Den består af tre uddannelsesperioder af henholdsvis 6, 3 og 3 måneders varighed. Den kliniske del af uddannelsen foregår med udgangspunkt i dit eget ansættelsessted. Derudover vil der være ekstern klinisk uddannelse fx på et sygehus eller i almen praksis.

Formål

Formålet med specialuddannelsen er, at du udvider din faglige viden og udvikler færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i borgernær sygepleje.

Som sygeplejerske i borgernær sygepleje skal du på baggrund af specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder yde sygepleje til:

  •  Ældre medicinske patienter
  • Patienter med kroniske sygdomme
  • Borgere med psykiske lidelser
  • Borgere med samtidig misbrug

En sygeplejerske i borgernær sygepleje skal derudover kunne koble de specialiserede kliniske kompetencer med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang, viden om dokumentationsbehov og -krav samt besidde organisatoriske kompetencer, særligt i forhold til tværsektorielle forløb.

Funktionsområdet omfatter overordnet set kliniske kompetencer, organisatoriske kompetencer og kvalitetsudvikling.

Adgangskrav

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller
  • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
  • Danske autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtidserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende erfaring fortrinsvis inden for primær sygepleje eller almen praksis
  • Aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

Uddannelsessted

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje udbydes af professionshøjskolerne og uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som en fuldtidsansættelse.

Derfor skal du have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen.

Du skal kontakte din kreds om vilkårene, inden du siger ja til at tage uddannelsen - læs mere her 

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden.

Se Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse for specialuddannelsen i borgernær sygepleje 

Se også