Specialuddannelsen i kræftsygepleje

Kræftsygepleje er for dig, der ønsker viden inden for pleje og behandling af kræftpatienter.

Opbygning

Uddannelsen er berammet til 60 ETCS-point og er opdelt i 3 uddannelsesafsnit med hver sit overordnede tema.

De 3 afsnit består af såvel teoretisk undervisning som klinisk uddannelse. Teoriundervisningen er samlet i blokke og med enkelte studiedage under den kliniske uddannelse. Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt på ansættelsesstedet og med krav om praktik i andre afdelinger. Den uddannelsessøgende tilknyttes en klinisk vejleder på uddannelsesstedet.

Formål

Formålet med specialuddannelsen er, at sygeplejersken udvider sin faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.

Formålet er endvidere, at sygeplejersken kan vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger, opnår et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau, kan påtage sig særligt ansvar og initiativ for patientforløb og kvalitet, videreudvikler kommunikative og pædagogiske kompetencer og kan indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

Funktionsområdet omfatter klinisk sygepleje, koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kvalitetsudvikling og undervisning.

Adgangskrav

 • Eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje samt i videnskabsteori og -metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • 1½-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse.
 • Mindst to års klinisk erfaring fra ansættelse inden for et eller flere relevante områder, herunder:
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Medicinske og kirurgiske afdelinger med et større grundlag af kræftpatienter
  • Stråleterapi
  • Palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren
  • Kræftrehabilitering

Uddannelsen er tilrettelagt i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om specialuddannelse i kræftsygepleje.

Læs mere om uddannelsen i Uddannelseguiden.

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også