Stråleterapiuddannelsen

Stråleterapiuddannelsen er obligatorisk for dig, der udfører behandlinger med stråleterapi. Den kvalificerer dig til at kunne varetage behandling og pleje af patienter, der modtager stråleterapi.

Uddannelsen

På uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre stråleterapi. Arbejdet indenfor stråleterapi omfatter:

  • At gennemføre strålebehandling med computerstyret apparatur, herunder sikring af den praktiske gennemførelse af et ordinært behandlingsforløb
  • Identifikation af patient, kontrol af behandlingsdata, lejring af patient, sikring af at totaldosis ikke overskrides samt billedverifikation
  • Kommunikation med omsorg for og observation af patienter i strålebehandling, således at der kan foretages specifik identifikation og intervention af strålebehandlingsrelaterede bivirkninger
  • Medvirken i kvalitetsudviklingen i afdelingen
  • Deltagelse i tværfagligt samarbejde vedrørende strålebehandling

Uddannelsen er ikke en specialuddannelse, men den er tilrettelagt i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi, og med uddannelsen får du betegnelsen stråleterapeut. 
 

Adgangskrav og opbygning

Uddannelsen er en 1-årig uddannelse svarende til 60 ECTS. Heraf går 12 uger (svarende til 18 ECTS) til teoretisk uddannelse og 33 uger (svarende til 42 ECTS) til klinisk uddannelse.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår tre steder i Danmark: Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital. Den kliniske del foregår på en af de seks stråleterapiafdelinger i Danmark (Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Aalborg Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital og Næstved Sygehus).

Adgangskrav er en gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse. Derudover er det også et krav, at ansøger har opnået dansk autorisation. Det anbefales at ansøgere har mindst to års erhvervserfaring relateret til patienter inden for det sundhedsfaglige område.

Uddannelsen gennemføres i forbindelse med en 1-årig ansættelse på en stråleterapiafdeling.

Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også