Stråleterapiuddannelsen

Stråleterapiuddannelsen er en obligatorisk 1-årig uddannelse for personale, der udfører behandlinger med stråleterapi. Uddannelsen kvalificerer til at kunne varetage behandling og pleje af patienter, der modtager stråleterapi.

Formålet med uddannelsen er, at den uddannelsessøgende opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på gennemførelse af stråleterapi. 

En gennemført uddannelse giver betegnelsen stråleterapeut.

Uddannelsen er svarende til 60 point, fordelt på 18 ECTS til teoretisk uddannelse og 42 ECTS til klinisk uddannelse. 

Uddannelsen er ikke en specialuddannelse, men er tilrettelagt i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi.

Præsentation af uddannelsen

Arbejdet indenfor stråleterapi omfatter:

  • At gennemføre strålebehandling med computerstyret apparatur, herunder sikring af den praktiske gennemførelse af et ordinært behandlingsforløb   
  • Identifikation af patient, kontrol af behandlingsdata, lejring af patient, sikring af, at totaldosis ikke overskrides, og billedverifikation
  • Kommunikation med omsorg for og observation af patienter i strålebehandling, således at der kan foretages specifik identifikation og intervention af strålebehandlingsrelaterede bivirkninger
  • Medvirken i kvalitetsudviklingen i afdelingen 
  • Deltagelse i tværfagligt samarbejde vedrørende strålebehandling

Adgangskrav

  • En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse.
  • Opnået dansk autorisation.
  • Det anbefales, at ansøgere har mindst to års erhvervserfaring relateret til patienter inden for det sundhedsfaglige område.
  • Ansættelse på en stråleterapiafdeling. En ansættelse medfører automatisk optagelse på uddannelsen.

Den teoretiske del af uddannelse foregår tre steder i Danmark; Århus Universitetshospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital. Den kliniske del foregår på en af de seks stråleterapiafdelinger i Danmark.

 

Link til stråleterapiafdelinger i Danmark

Stråleterapiafsnittet, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital

Strålebehandlingen, Odense Universitetshospital  

Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus      

Aalborg Sygehus   

Rigshospitalet

Herlev Hospital    

Næstved Sygehus  

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også