Sundhedsplejerskeuddannelsen

På uddannelsen til sundhedsplejerske beskæftiger du dig med sundhedspleje i forhold til børn og unge og deres forældre.

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at sygeplejersker udvider deres faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en sundhedsplejerske.

Uddannelsens struktur

1. januar 2012 startede en ny sundhedsplejerskeuddannelse, og der er fremover uddannelsesstart hvert år i januar. 

Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse, der tager 1½ år. 1 års teori og ½ år praksis i en uddannelsesstilling i en kommune.
Uddannelsen er opdelt i 3 afsnit. I afsnit 1 arbejdes der med børn og unge med almene behov, i afsnit 2 arbejdes der med børn og unge med særlige behov og i afsnit 3 med sundhedspleje i forhold til forskning og udvikling.

Økonomi under uddannelsen

Den teoretiske del er godkendt til SU, og den kliniske del er lønnet. 

Adgangskrav

  • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau - eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder: svangre- og barselpleje, neonatalogi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, lægekonsultation eller hjemmesygepleje. Mindst et ansættelsesforløb skal være af 8 måneders varighed.
  • Du skal desuden have en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten), der omfatter 6 måneders klinisk uddannelse.

    For at blive optaget skal du opfylde alle obligatoriske adgangskrav ved uddannelsens start.

    Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses  på uddannelsesstedernes hjemmeside.

    Der er uddannelsesstart hvert år i januar.

Uddannelsesinstitutioner

Du kan læse uddannelsens indhold, struktur og varighed samt adgangskrav m.v., ved at gå ind på de forskellige uddannelsesinstitutioners hjemmesider:

Find uddannelsens bekendtgørelse her.

Læs mere om uddannelsen i Uddannelsesguiden.

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også