Diplomuddannelser

Læs en sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvis du ønsker at fordybe dig indenfor et sundhedsfagligt område.

Diplomuddannelserne er en viderereuddannelse på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen foregår ved professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne.  

Uddannelsen består af et antal moduler på 5 eller 10 ECTS, som til sammen skal give 60 ECTS.  

Undervisningen foregår typisk på deltid og kan tages over 2-3 år, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

De sundhedsfaglige diplomuddannelser

De sundhedsfaglige diplomuddannelser henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område.

Uddannelserne tilrettelægges som deltidsundervisning og er normeret til 1 år på fuld tid. De udbydes under lov om åben uddannelse og svarer i niveau til professionsbachelor/de mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag. På engelsk Diploma of Health.

Optagelse

Sygeplejersker skal have minimum 2 års relevant erfaring efter endt sygeplejerskeuddannelse.

Diplomretninger

Du kan læse mere generelt om de sundhedsfaglige diplomuddannelser på Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i ledelse

Går du i tanker om at gå ledervejen, kan en diplomuddannelse i ledelse være relevant for dig.  Den foregår primært ved professionshøjskolerne.

Optagelse

Sygeplejersker skal have 2 års relevant erhvervserfaring efter den afsluttede sygeplejerskeuddannelse.

Diplomretninger

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også