Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Den foregår primært ved professionshøjskolerne.

Der findes to lederuddannelser på diplomniveau: Diplom i ledelse og den offentlige lederuddannelse.

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed. Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Diplomuddannelsen kan enten vælges med en af to uddannelsesretninger eller uden retning. De to uddannelsesretninger er henholdsvis skoleledelse og sundhedsledelse.

Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, som udbydes under lov om åben uddannelse. Den udbydes primært af professionshøjskolerne og kan være tilrettelagt på hel- eller deltid. Uddannelsen er 60 ECTS, svarende til 1 års fuldtidsstudium.

Titel: Diplom i ledelse. Engelsk titel: Diploma of Leadership.

Optagelse

Sygeplejersker skal have 2 års relevant erhvervserfaring efter den afsluttede sygeplejerskeuddannelse.

Den offentlige lederuddannelse

Den offentlige lederuddannelse er skræddersyet til at imødekomme behov hos ledere i den offentlige administration og andre offentlige virksomheder.

Den offentlige lederuddannelse er en uddannelse på diplomniveau. Uddannelsens moduler kan kombineres med moduler fra diplom i ledelse, og der gives merit mellem de to uddannelser. Kontakt uddannelsesstedet og hør om mulighederne.

Du kan tage en hel lederuddannelse eller vælge de fag, du har brug for. Uddannelsen kan udbydes af offentlige og private udbydere over hele landet.