De sundhedsfaglige diplomuddannelser

De sundhedsfaglige diplomuddannelser henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område.

Uddannelserne tilrettelægges som deltidsundervisning og er normeret til 1 år på fuld tid. De udbydes under lov om åben uddannelse og svarer i niveau til professionsbachelor / de mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag. På engelsk Diploma of Health.

Optagelse

Sygeplejersker skal have minimum 2 års relevant erfaring efter endt sygeplejerskeuddannelse.

Sted

Diplomuddannelserne foregår på professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne.

Læs mere om de sundhedsfaglige diplomuddannelser på Uddannelsesguiden.