Kandidatuddannelser

Få her info om, hvad det indebærer at læse en kandidatuddannelse ovenpå din sygeplejerskeuddannelse.

En kandidatuddannelse er på 2 år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne.

Kandidatgraden giver 120 ECTS og giver adgang til ph.d.-uddannelse. I mange andre lande bruges titlen Master i stedet for kandidat.

Andre kandidatuddannelser

Se også

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) er en 2-årig tværfaglig overbygning, der giver kompetencer indenfor forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser på sundhedsområdet.

Som kandidat i Folkesundhedsvidenskab får du et bredt kendskab til teorier og evidensbaserede metoder til at fremme befolkningens sundhed. Du lærer, hvordan organisatoriske, sociale, politiske og økonomiske faktorer påvirker befolkningens sundhed og sygdom, og med baggrund heri at udvikle, implementere og evaluere indsatser på sundhedsområdet. Du får samtidig indsigt i forskningsmetoder, som kan anvendes i fremtidigt forskningsarbejde.

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab udbydes på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet samt Syddansk Universitet campus Esbjerg. Studerende med en professionsbachelor i sygepleje kan p.t. kun optages på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere om den enkelte uddannelse på universiteternes egne hjemmesider:


Adgangskrav


Syddansk Universitet

Professionsbachelorer i sygepleje kan optages, hvis de har haft engelsk på niveau B. Endvidere stilles der krav om, at ansøgere, som ikke kan dokumentere grundlæggende sundhedsvidenskabelig viden inden for statistik, epidemiologi og videnskabsteori, gennemfører et suppleringsforløb på maksimalt 15 ECTS, efter de er optaget og indenfor det første semester. Disse kurser udbydes på Syddansk Universitet. Læs mere på Syddansk Universitets egen hjemmeside.


Aalborg Universitet

Professionsbachelorer i sygepleje kan optages på uddannelsen efter supplering i epidemiologi og statistik. Kurserne tilbydes på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om optagelse og adgangskrav på Aalborg Universitets egen hjemmeside.

Pædagogiske kandidatuddannelser

Aarhus Universitets pædagogiske kandidatuddannelser er toårige, forskningsbaserede overbygningsuddannelser tilrettelagt som fuldtidsuddannelser.

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), har kandidatuddannelser, der kvalificerer de studerende til at varetage undervisnings-, ledelses- og konsulentfunktioner og til at deltage i forsknings- og udviklingsopgaver i private og offentlige organisationer.

Flere af kandidatuddannelserne er relevante for sygeplejersker, der arbejder med uddannelse og vejledning:

Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi

Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet er en 2-årig fuldidsuddannelse, der kvalificerer dig til at udvikle, implementere og vurdere ny teknologi.

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Målet med uddannelsen er at den studerende får viden om teori, metode og praksis indenfor følgende natur- og sundhedsvidenskabelige områder:

  • Innovation
  • Klinisk afprøvning
  • Teknologi i sundhedssektoren
  • Implementering af ny teknologi i sundhedssektoren
  • Biostatistik
  • Videnskabelig kommunikation
  • Rehabiliteringsteknologi
  • Telehomecare

Derudover opnås specialiseret viden inden for enten telemedicin og billedanalyse eller inden for teknologi til undersøgelse, behandling og rehabilitering inden for sansemotoriske systemer.

Adgangskrav   

Optagelse på kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi forudsætter en akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til klinisk videnskab og teknologi - herunder en professionsbachelor i sygepleje. 

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i Klinisk videnskab og teknologi. 
Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Clinical Science and Technology.

Link til uddannelsens hjemmeside