Arbejde i udlandet

Overvejer du at arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode? Det give både faglig og personlig udvikling. Planlæg i god tid!

Hvor skal rejsen gå hen?

Sygeplejersker har en lang tradition for at arbejde i udlandet. Langt de fleste sygeplejersker tager job i Norge, Sverige, Grønland, England, USA, Australien, New Zealand eller Sydafrika.

Du kan i princippet rejse ud og arbejde i de fleste lande i verden, men jo mere 'usædvanligt' dit rejsemål bliver, desto større forberedelsesarbejde kræver det. Du skal regne med, at forarbejdet til nogle destinationer skal begynde i op til et år før rejsen. Det gælder især for lande udenfor EU. Læs om de konkrete destinationer i bunden af denne side. 

Udover destination skal du også tage stilling til, hvilken ansættelse du ønsker at tage. Det kan fx være:

  • Direkte på en arbejdsplads i udlandet
  • Gennem et vikarbureau 
  • Via en humanitær organisation.

Når du har besluttet dig for, hvilket land du vil søge ansættelse i, kan du undersøge reglerne for autorisation og arbejds/opholdstilladelse. Derefter kan du begynde at kigge på konkrete stillinger og arbejdssteder.

Reglerne varierer fra land til land, og det kan derfor være en god idé at tage kontakt til det pågældende lands sygeplejerskeorganisation. Kontaktoplysningerne finder du på ICN's medlemsliste. (Storbritannien fremgår ikke af ICN´s liste, da de ikke er medlem, men kan findes på www.nmc-uk.org). Rejser du med en humanitær organisation, vil du også være dækket på forskellig vis, afhængig af hvilken organisation du arbejder i.

Webinar om Job i udlandet

Se vores webinar om job i udlandet, hvor vi sætter fokus på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man overvejer at tage til udlandet og arbejde.
Kan jeg arbejde i udlandet? Hvor skal jeg tage hen? Og hvordan forbereder jeg mig?

Se webinaret her

Autorisation i udlandet

Som færdiguddannet sygeplejerske i Danmark, får du autorisation gennem Styrelsen for Patientsikkerhed. Det giver dig ret til at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

Når du skal til udlandet, skal du søge autorisation i det land, du skal arbejde i. Reglerne og retningslinjerne er forskellige fra land til land. 

  • Går rejsen til de nordiske lande, er det forholdsvist let at få autorisation.
  • Ligeledes er du i de fleste EU-lande hjulpet af en række aftaler, der er indgået på tværs af landene, for at gøre det nemmere for sygeplejersker at arbejde i udlandet.
  • Lande udenfor EU kræver i nogle tilfælde, at du består en autorisationseksamen og kan leve op til en række sproglige krav, inden du får lov til at arbejde der.

Nogle lande stiller krav om supplerende uddannelse, før du må arbejde i det pågældende land. 

Praktiske forhold i forbindelse med rejsen

Uanset hvor du skal hen, er der en række forhold, du skal være opmærksom på både inden og efter rejsen. Nedenfor er oplistet de væsentligste.

A-kasse

Tag kontakt til din A-kasse inden du tager afsted, så du er sikker på, at du er registreret og dækket korrekt i forbindelse med udlandsophold.

Mange sygeplejersker er medlem af DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse).

Anciennitet og lønindplacering

Inden din ansættelse skal du blive enig med din kommende arbejdsgiver om din lønindplacering, og du vil sædvanligvis kunne medregne din optjente anciennitet. For at det kan ske, vil arbejdsgiver have brug for dokumentation for dine tidligere ansættelser.

Arbejdsgiverforsikring (hvis du fx gør skade på en patient)

Ofte er du dækket via din arbejdsgiver. Dog kan der især ved udrejse med humanitære organisationer være tilfælde, hvor du ikke er dækket. Du skal derfor altid undersøge, på hvilken måde din arbejdsgiver dækker, inden du rejser ud.

Arbejdsskadeforsikring (hvis du selv får en skade)

Hvis du er ansat af en dansk arbejdsgiver (fx via et dansk vikarbureau) i en begrænset periode, er du dækket af dansk arbejdsskadeordning.

Er du ansat direkte af den udenlandske arbejdsgiver, er du oftest dækket af det pågældende lands arbejdsskadeordning (denne kan være meget forskellig fra land til land).

Under alle omstændigheder skal du kontakte en læge hurtigst muligt - så du evt. senere kan dokumentere, at du har været udsat for en arbejdsskade.

​Autorisation

Du skal søge autorisation i det land, hvor du ønsker at arbejde. Processen er forskellige afhængig af, om du vil arbejde i fx Norden, indenfor EU eller udenfor EU.

​Bolig

​I nogle få tilfælde følger der bolig med ved ansættelse. Men du kan altid forhøre dig hos din kommende arbejdsgiver om muligheden.

Eksamensbevis

Skal som regel fremvises i det pågældende land. Hvis du har mistet dit eksamensbevis, skal du tage kontakt til den skole, hvor du har taget din uddannelse.

Nyere eksamensbeviser er oversat til engelsk. Hvis du har et ældre, kan det være nødvendigt at få det oversat hos en translatør. Spørg det pågældende lands autorisationsmyndighed, om der er krav til, om det skal være en særlig godkendt translatør.

Fagforening i udlandet

Vi anbefaler, at du melder dig ind i den fagforening for sygeplejersker, der er i det pågældende land. Det er en forudsætning for, at du kan få hjælp, hvis du får behov.

Folkeregistret

Hvis du er i udlandet i mindre end 6 måneder, kræves som regel ingen ændring. Tjek dog altid med din bopælskommune, da der kan være særlige forhold, du skal tage hensyn til.  

Medlemskab hos DSR

Send os en mail til dsr@dsr.dk, med din udlandske adresse. Ønsker du ikke dit fagblad videresendt til udlandet, så giv også besked om dette.

Du har mulighed for at søge om et passivt medlemskab, hvis du ikke har en dansk ansættelse - læs mere om betingelserne her: Betingelser for nedsat kontingent | Medlemskab, DSR

​Opholds- og arbejdstilladelse

Du skal ikke søge opholds- og arbejdstilladelse i de nordiske lande. 

I de såkaldte EØS-lande kræves arbejdstilladelse. Ligeledes kræves der her opholdstilladelse, hvis din ansættelse varer mere end 6 måneder. Disse søges via ambassaderne.

Alle øvrige lande udenfor EØS kræver ligeledes opholds- og arbejdstilladelse.

Info om EØS-lande

EØS står for Europæisk Økonomisk Samarbejde.

Det omfatter landene: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechenstein, Litauen, Luxemborg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

Overenskomst

​Søger du ansættelse direkte på et sygehus eller i en kommune i fx Norge, er du dækket af overenskomst og får ordentlige arbejdsvilkår.

Du bør altid melde dig ind i det pågældende lands fagforening for at få råd og vejledning om den konkrete ansættelse og de gældende overenskomster og vilkår. Se liste over, hvilke vikarbureauer, DSR har indgået overenskomst med

Pension

Når du er i udlandet, bortfalder din arbejdsgivers indbetaling til din pensionskasse. Du overgår automatisk til bidragsfri dækning det første år. Du kan indgå andre aftaler med din pensionskasse.

Privat forsikring

Kontakt altid dit private forsikringsselskab og hør, hvordan du er stillet i forhold til arbejde og ophold i udlandet.

Social sikring (sygesikring)

Det kan være nødvendigt at tage forholdsregler med hensyn til social sikring (sygesikring) når du flytter til udlandet. Det kan du læse mere om her.

​Sprogkrav

Nogle lande kræver, at du består en sprogtest, inden du får lov til at arbejde der. Som udgangspunkt er det et krav, at du skal kunne kommunikere med de mennesker, du arbejder hos og for, på deres lokalsprog.

Vaccinationer

Det kan være en god ide at undersøge, om der kræves nogen vaccianationer i det land man skal arbejde i. Se mere på Statens Serum Institut.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder

Vikarbureau
Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at du om muligt, tager job gennem vikarbureauer, der er indgået overenskomst med. Se listen her 

Der findes mange forskellige bureauer, både danske og udenlandske. Uanset hvor du overvejer ansættelse, er det vigtigt, at du giver dig god tid til at sætte dig ind i vilkår og aftaler, inden du skriver under på en kontrakt.

Du kan både tage arbejde gennem et vikarbureau i Danmark eller i udlandet, men du har også mulighed for at tage ansættelse direkte i det pågældende land.

Læs mere om vikarjob i Norden

Netværk for sygeplejersker i udlandet

En gruppe af sygeplejersker, der har været i udlandet, eller ønsker at komme det, har oprettet en Facebookgruppe.

Her har du mulighed for at stille spørgsmål til andre, der har været afsted eller du kan selv dele ud af din rejseerfaring.

Søg efter 'Danske Sygeplejersker i udlandet' (kræver optagelse). Vær opmærksom på, at DSR har ikke noget med siden at gøre.