Arbejde i udlandet

Overvejer du at arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode? Det kan være et vigtigt og anderledes træk for dig og din karriere! Et job som sygeplejerske i udlandet giver både faglig og personlig udvikling og er med til at sætte din viden om det danske sundhedsvæsen i perspektiv. Vær opmærksom på, at planlægning af et ophold kan være tidskrævende og i nogle tilfælde dyrt. Begynd derfor i god tid.

Hvor skal rejsen gå hen?

Sygeplejersker har en lang tradition for at arbejde i udlandet. Langt de fleste sygeplejersker tager job i Norge, Sverige, Grønland, England, USA, Australien, New Zealand eller Sydafrika. Du kan i princippet rejse ud og arbejde i de fleste lande i verden, men jo mere 'usædvanligt' dit rejsemål bliver, desto større forberedelsesarbejde kræver det. Forarbejdet bør, til nogle destinationer, begynde i op til et år i forvejen. Dette gælder især for lande udenfor EU. Læs om de konkrete destinationer i bunden af denne side. 

Udover destinationen, skal du også tage stilling til, hvordan du ønsker at tage ansættelse. Det kan fx være direkte på en arbejdsplads i udlandet, gennem et vikarbureau eller via en humanitær organisation.

Når du du har fundet ud af, hvilket land, du kunne tænke dig at tage til, kan du begynde at undersøge reglerne for autorisation og arbejds/opholdstilladelse. Hernæst kan du begynde at kigge på konkrete stillinger og arbejdssteder.

Reglerne varierer fra land til land, og det kan derfor være en god idé at tage kontakt til det pågældende lands sygeplejerskeorganisation. Kontaktoplysningerne finder du på ICN's medlemsliste. Rejser du med en humanitær organisation, vil du også være dækket på forskellige vis afhængig af, hvilken organisation du arbejder i.

Webinar om Job i udlandet

Se vores webinar om job i udlandet, hvor vi sætter fokus på nogle af de spørgsmål der kan være, hvis man overvejer at tage til udlandet og arbejde.
Kan jeg arbejde i udlandet? Hvor skal jeg tage hen? Og hvordan forbereder jeg mig?
Dette er nogle af de mange spørgsmål, du måske stiller dig selv, når rejselysten begynder at melde sig.

I dette webinar kigger vi nærmere på de mange muligheder, der er, for at tage arbejde som sygeplejerske i udlandet og på, hvorfor det er en god idé at starte forberedelserne i god tid. Se webinaret her

Autorisation i udlandet

Som færdiguddannet sygeplejerske i Danmark, får du gennem Sundhedsstyrelsen autorisation, der giver dig ret til at arbejde som sygeplejerske i Danmark. Når du vil til udlandet, skal du søge autorisation i det land, du skal arbejde i. Reglerne og retningslinjerne er forskellige fra land til land. Går rejsen til de nordiske lande, er det forholdsvist let at få autorisation. Ligeledes er du i de fleste EU-lande hjulpet af en række aftaler, der er indgået på tværs for at gøre det nemmere for sygeplejersker at arbejde i udlandet. Lande udenfor EU kræver i nogle tilfælde, at du består en autorisationsekeamen eller kan leve op til en række sproglige krav, inden du får lov til at arbejde der.

Nogle lande kræver desuden, at du tager noget supplerende uddannelse, inden du må arbejde i det pågældende land. 

 

Praktiske forhold i forbindelse med rejsen

Uanset hvor du skal hen, er der en række forhold, du skal være opmærksom på både inden og efter rejsen. Nedenfor er oplistet de væsentligste.

A-kasse

Tag kontakt til din A-kasse inden du tager afsted, så du er sikker på, at du er registreret og dækket korrekt i forbindelse med udlandsophold. Mange sygeplejersker er medlem af DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse).

Ancinittet og lønindplacering

Inden din ansættelse, skal du blive enig med din kommende arbejdsgiver om din lønindplacering, og du vil sædvanligvis kunne medregne din optjente anciennitet. For at dette kan ske, vil arbejdsgiver få brug for dokumentation for dine tidligere ansættelser.

Arbejdsgiverforsikring (hvis du fx gør skade på en patient)

Ofte er du dækket via din arbejdsgiver. Dog kan der især i ved udrejse med humanitære organisationer være tilfælde, hvor du ikke er dækket. Du skal derfor altid undersøge, hvordan din arbejdsgiver dækker, inden du rejser ud.

Arbejdsskadeforsikring (hvis du selv får en skade)

Hvis du er ansat af en dansk arbejdsgiver (fx via et dansk vikarbureau) i en begrænset periode, er du dækket af dansk arbejdsskadeordning. Er du ansat direkte af den udenlandske arbejdsgiver, er du oftest dækket af det pågældende lands arbejdsskadeordning (denne kan være meget forskellig fra land til land).

​Autorisation

Du skal søge autorisation i det land, hvor du ønsker at arbejde. Processen er forskellige afhængig af, om du vil arbejde i fx norden, indenfor EU eller udenfor EU.

​Bolig

​I nogle få tilfælde følger der bolig med ved ansættelse. Men du kan altid forhøre dig hos din kommende arbejdsgiver om muligheden.

Eksamensbevis

Skal som regel fremvises i det pågældende land. Hvis ikke længere du har dit eksamensbevis, skal du tage kontakt til skolen, hvor du tog din uddannelse. Nyere eksamensbeviser er oversat til engelsk. Hvis du har et ældre, kan det være nødvendigt at få det oversat hos en translatør. Spørg det pågældende lands autorisationsmyndighed, om der er krav om brug af en særlig godkendt translatør.

Fagforening i udlandet

Vi anbefaler, at du melder dig ind i den fagforening for sygeplejersker, der er i det pågældende land. Det er en forudsætning for, at du kan få hjælp, når du har behov.

Folkeregistret

Hvis du er i udlandet i mindre end 6 måneder, kræves som regel ingen ændring. Tjek dog altid med din bopælskommune, da der kan være særlige forhold, du skal tage hensyn til.  

Medlemskab hos DSR

Husk at melde adresseændring via DSR's hjemmeside samt ændre din medlemsstatus hos til 'passivt medlem', så du får nedsat dit kontingent i den periode, du er ude at rejse. Din medlemsstatus skal dog kun ændres, hvis din arbejdsgiver er udenlandsk - dvs. at hvis du tager arbejde gennem et dansk vikarbureau, betragtes din ansættelse som dansk, og du skal forblive fuldt, aktivt medlem af DSR.

​Opholds- og arbejdstilladelse

Du skal ikke søge opholds- og arbejdstilladelse i de nordiske lande. I de såkaldte EØS-lande, kræves arbejdstilladelse. Ligeledes kræves opholdstilladelse i EØS-landene, hvis din ansættelse varer mere end 6 måneder. Disse søges via ambassaderne. Se liste over EØS-lande i højre spalte. Alle øvrige lande udenfor EØS kræver ligeledes opholds- og arbejdstilladelse.

EØS-lande: EØS står for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Det omfatter landene: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechenstein, Litauen, Luxemborg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

Overenskomst

​Søger du ansættelse direkte på et sygehus eller i en kommune i fx Norge, er du dækket af overenskomst og får ordentlige arbejdsvilkår. Du bør altid melde dig ind i det pågældende lands fagforening for at få råd og vejledning om den konkrete ansættelse og de gældende overenskomster og vilkår. Se liste over, hvilke vikarbureauer, DSR har indgået overenskomst med

Pension

Når du er i udlandet, bortfalder din arbejdsgivers indbetaling til din pensionskasse. Du overgår automatisk til bidragsfri dækning det første år. Du kan indgå andre aftaler med din pensionskasse.

Privat forsikring

Kontakte altid dit private forsikringsselskab og hør, hvordan du er stillet i forhold til arbejde og ophold i udlandet.

​Sprogkrav

Nogle lande kræver, at du består en sprogtest, inden du får lov til at arbejde der. Som udgangspunkt er det et krav, at du skal kunne kommunikere med de mennesker, du arbejder hos og for, på deres lokalsprog.

Vikarbureauer

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at du, hvis muligt, tager job gennem vikarbureauer, der er indgået overenskomst med. Se listen her 

Der findes mange forskellige bureauer. Både danske og udenlandske. Uanset hvorigennem du overvejer ansættelse, er det vigtigt at du giver dig god tid til at sætte dig ind i vilkår og aftaler, inden du skriver under.

Du kan både tage arbejde gennem et vikarbureau i Danmark eller i udlandet, men du har også mulighed for at tage ansættelse direkte i det pågældende land.

Netværk for sygeplejersker i udlandet

En gruppe af sygeplejersker, der har været i udlandet, eller ønsker at komme det, har oprettet en Facebookgruppe. Her har du mulighed for at stille spørgsmål til andre, der har været afsted eller selv dele ud af din rejseerfaring. Søg efter 'Danske Sygeplejersker i udlandet' (kræver optagelse). Vær opmærksom på, at DSR har ikke noget med siden at gøre.