Rejs til de europæiske lande

Det er ofte relativt nemt at komme til at arbejde i et EU-land, da der er fælles rammer for uddannelsesniveauet samt en række aftaler, der gør det nemmere at tage arbejde.

EU-anerkendt uddannelse

Som EU-borger og sygeplejerske er du dækket af et direktiv (2018/55/EU/), der sikrer en anerkendelse af din uddannelse i alle EU-medlemslande. Som ved ethvert arbejdsophold i udlandet bør du dog altid kontakte det pågældende lands fagforbund. Se listen på ICN's hjemmeside

Læs om dine rettigheder og muligheder som arbejdstager i EU i EU's brugervejledning, hvor der også sættes fokus på kvalifikationsniveau og krav i forbindelse med arbejde i udlandet.

Autorisation

Du skal søge autorisation i det europæiske land, du ønsker at arbejde i.

Når du ansøger, skal du normalt medsende kopi af eksamensbevis og attest på din autorisations gyldighed i Danmark. Det kan du få ved at henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Web-adresser på en række europæiske landes autorisationsmyndigheder

Belgien: www.health.belgium.be, Frankrig: www.sante.gouv.fr, Holland: www.minvws.nl, Irland: www.nmbi.ie, Italien: www.ipasvi.it, Luxemborg: www.men.lu, Portugal: www.ordemenfermeiros.pt, Spanien: https://www.consejogeneralenfermeria.org/, Storbritannien: www.nmc-uk.org, Østrig: www.bmg.gv.at. I Tyskland søges autorisationen hos sundhedsmyndighederne i den delstat, du skal arbejde i. I Grækenland skal autorisation ligeledes søges i den region, du skal arbejde i (se oversigt på www.wikipedia.org/wiki/Prefectures_of_Greece)

Særligt om Schweiz

Vær opmærksom på at Schweiz ikke er et EU-land. Derfor kan dit kvalifikationsniveau ikke nødvendigvis give adgang til samme arbejde på samme niveau som i de omkringliggende lande. Der er dog indgået en aftale (bilateral aftale juni 2002) mellem EU og Schweiz, der gør det lettere at få autorisation som sygeplejersker i Schweiz).