Dine første år på arbejdsmarkedet

Hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan du bruge Dansk Sygeplejeråd til på din vej mod dit første job som sygeplejerske.

Tillykke med din nye titel som sygeplejerske. Uanset om du allerede har job, skal i gang med jobsøgningen, vil til udlandet eller læse videre, kan du her på siden få overblik over dine muligheder og rettigheder. Vi har samlet de fleste råd herunder i vores ’ABC til nyuddannede sygeplejersker’.

Vi står klar

Husk, at du som medlem af Dansk Sygeplejeråd altid kan kontakte din nuværende eller kommende tillidsrepræsentant, som kender netop din arbejdsplads, og som kan rådgive og støtte dig. Find din tillidsrepræsentant på Min Side (kræver login)

Du er også velkommen til at kontakte din kreds i Dansk Sygeplejeråd, hvor vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.
Kontakt Dansk Sygeplejeråd.
 

ABC for nyuddannede sygeplejersker

Ansættelsesbevis

Når du bliver ansat på en arbejdsplads, skal du have et ansættelsesbevis. Der skal dine vilkår stå beskrevet. Hvis du ikke er enig i vilkårene, eller hvis indholdet ikke stemmer overens med det, I har aftalt, skal du reagere: Gør arbejdsgiver opmærksom på fejlen og kontakt din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller dit lokale DSR-kredskontor. Vær opmærksom på, at tidsfristen ofte er få dage.

Tjek ansættelsesbeviset for:

  • Om du er ansat til at arbejde dag, aften og nat eller kun på nogle tidspunkter

  • Er oplysningerne om lønnen det, I har aftalt? (se mere under Løn herunder)

  • Er timeantallet korrekt?

  • Er arbejdsstedet korrekt – eller står flere arbejdssteder angivet?


Husk: Skriv aldrig under på dit ansættelsesbevis, før alle aftalerne er på plads og før du har talt med din TR om dine forhold.

Arbejdsmiljø

Sygeplejerskers arbejdsmiljø skal være sikkert og sundt. Det er en vigtig forudsætning for, at sygeplejersker kan yde faglige forsvarlig sygepleje, at det er muligt at rekruttere nye sygeplejersker og til at sygeplejersker kan holde til at blive på arbejdsmarkedet hele livet.

Opstår der behov på den enkelte arbejdsplads for at skabe synlighed om arbejdsmiljøproblemer og finde løsninger, kræver det handlekraft i fællesskabet og hos den enkelte.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, hvis der er forhold på din arbejdsplads, der ikke er i orden, eller hvis du har spørgsmål. Læs mere om arbejdsmiljø på www.dsr.dk/arbejdsmiljø

Arbejdspladsen

Det faglige fællesskab på arbejdspladsen er et centralt omdrejningspunkt for mange sygeplejersker. Bliv inspireret til dit jobvalg med at læse om forskellige sygeplejerskers arbejde på 'Her arbejder sygeplejersker' og lyt til DSR's podcasts - lydfiler fra sygeplejerskers hverdag.

Læs mere om faglige fællesskaber på arbejdspladsen på DSR’s temaside om kompetenceudvikling i jobbet.

Arbejdsskade

Hvis du kommer til skade på dit arbejde, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller dit lokale DSR-kredskontor hurtigst muligt. De vil give dig råd, vejledning og hjælp til at komme videre. Arbejdsskadeloven omhandler både fysiske og psykiske skader.

Læs mere om hjælp til arbejdsskader

Arbejdstid

Grænserne mellem arbejdstid og fritid er aftalt mellem DSR og arbejdsgiverne i arbejdstidsaftalen. Her sættes rammer for hvor længe, hvornår og hvor ofte din arbejdsgiver kan bestemme over din arbejdstid og fritid, fx ændring af din arbejdstid, at blive kaldt på arbejde, når du har fri osv.

Spørgsmål om din arbejdstid kan rettes til din tillidsrepræsentant.

Autorisation

Inden du kan begynde at arbejde som sygeplejerske, skal du have en autorisation. Læs mere om autorisation på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk/autorisation.

Sygeplejersker er forpligtede til at leve op til den gældende lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.  Læs mere om autorisationslovgivningen.

Deltidsansættelse

Dansk Sygeplejeråd arbejder for, at du har ret til- og mulighed for at blive ansat i fuldtidsstillinger.

Hvis du tilbydes deltidsansættelse – overvej da følgende:

Faglige arrangementer og kurser

DSR's kredse afholder løbende kurser og arrangementer for blandt andet nyuddannede.

Se oversigten over arrangementer og kurser i din lokale kreds.

Faglige artikler og nyheder

Fagbladet Sygeplejersken holder dig opdateret på faglige nyheder og artikler. Sygeplejersken lander i din postkasse 14 gange årligt.

Læs bladet online og søg i artikelarkivet på www.sygeplejersken.dk.

Faglige selskaber

Vil du gerne netværke med andre sygeplejersker inden for dit fagområde og holde dig opdateret på seneste viden, så er det en god idé at blive medlem af et af DSR's faglige selskaber. Der findes 36 forskellige selskaber og helt sikkert også ét der passer til dit fagområde.

Dansk Sygeplejeråds faglige selskaber er fællesskaber for sygeplejersker, som deler interesse for et fagligt speciale – fx er der faglige selskaber for sygeplejersker inden for gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi, psykiatri i kommunerne og mange flere.

Flere af selskaberne afholder kurser, udgiver nyhedsbreve og publicerer løbende fagligt nyt på deres hjemmeside.

Se oversigt over faglige selskaber

Ferie

Alle har ret til fem ugers ferie ifølge ferieloven. Derudover har DSR gennem forhandlinger sikret dig en sjette ferieuge (for dig som er ansat på sygehuse og i kommunerne).

Læs mere om feriereglerne.

Graviditet og barsel

Hvis du er i arbejde, kan du som mor gå på barselsorlov med sædvanlig løn otte uger inden forventet fødsel. I de første 14 uger efter fødslen er der orlov med løn til mor og 2 ugers orlov med løn til far. Herefter er der 32 ugers orlov til både mor og far (64 uger i alt).

Læs mere om din ret til løn og dagpenge under barsel.

Jobsøgning

Brug Dansk Sygeplejeråd i din jobsøgning. Du kan også finde en masser gode råd og vejledning på vores hjemmeside. På www.dsr.dk/karriere kan du bl.a. se eksempler på:

Har du spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår, kan du få råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller hos dit lokale DSR-kredskontor. Husk at tage fat i os i god tid inden din jobsamtale.

Læs mere på DSR’s karrieresider

Job i udlandet

Som sygeplejerske har du rig mulighed for at rejse ud med dit fag. Brænder du for at arbejde som sygeplejerske i et andet land, er der råd og inspiration at hente.

Hvis du er ramt af rejsefeber, kan Dansk Sygeplejeråd give dig råd med på vejen om dine jobmuligheder, organisering i andre lande og en række andre ting, der er gode at være opmærksom på.

Læs mere om de mange muligheder for at arbejde i udlandet  

Karriere

Få inspiration til dine karrieremuligheder, kompetenceudvikling og efter-/ videreuddannelse på www.dsr.dk/karriere.

Kontingent

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd betaler kontingent fire gange om året. Som nyuddannet er den første måned gratis, efter du har afsluttet din uddannelse.

Hvis du modtager dagpenge, er på SU, under uddannelse, skal arbejde i udlandet, er i flexjob eller er ledig, er på barsels- eller sygedagpenge kan du få nedsat dit kontingent. Husk at give os besked om dine ændrede forhold.

Læs mere på DSR’s sider om kontingent og medlemskab

Dansk Sygeplejeråd skal klædes godt på til de næste overenskomstforhandlinger.

Derfor betaler vi alle ind til den fælles strejkekasse med et midlertidigt strejkekontingent oveni kontingentet for dit medlemskab – også som nyuddannet.

Læs mere om strejkekontingentet og se video med næstforperson i DSR

Kredse

DSR er inddelt i 5 kredse. Du er knyttet til den kreds, hvor din arbejdsplads ligger. Kredsene er inddelt i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Din lokale kreds varetager, i samarbejde med din tillidsrepræsentant, spørgsmål i forhold til dine løn- og ansættelsesvilkår. Kredsen har mange faglige arrangementer.

Gå til din egen kreds ved at følge linkene herunder:

Kig på kredsenes hjemmeside for aktuelle muligheder, der både kan give dig ny viden og nye netværk. Du kan altid få råd og vejledning hos din lokale kreds.

Ledighed

Hvis du står uden job, kan du bruge Dansk Sygeplejeråd og Din Sundhedsfaglige A-kasse, forkortet DSA, til sparring, rådgivning og vejledning.

DSA holder løbende temamøder og arrangementer, så hold øje med tilbuddene fra din a-kasse på www.dsa.dk.

Løn

Din løn består ofte af en grundløn og forskellige tillæg. Din basisløn er forhandlet af DSR gennem overenskomsten, og derudover kan din kreds og din tillidsrepræsentant aftale lokale lønforbedringer i form af tillæg og løntrin. Desuden bliver en del af din løn indbetalt til din pension.

Når du får tilbudt et job, er det derfor en god ide at kontakte din lokale kreds eller din tillidsrepræsentant for at sikre dig, at de lokale løntillæg er forhandlet på plads, så du får den løn, du har krav på. Hver måned skal du have en specificeret oversigt over din løn. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvis du er på vej ud i dit første job, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad du har krav på som sygeplejerske.

Omsorgsdage

Du har ret til to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, barnet fylder syv år. Hvis du ikke afholder dine omsorgsdage, bortfalder de ved årets udgang. Omsorgsdage fra det år, barnet er født, kan dog overføres til året efter.

Opsigelse

Generelt gælder funktionærlovens opsigelsesregler. Det vil sige, at din arbejdsgiver skal give dig 1-6 måneders varsel ved opsigelse, afhængig af hvor længe, du har været ansat. Hvis du selv siger op, har du én måneds opsigelsesvarsel (målt fra udgangen af en måned). Husk at aflevere en skriftlig opsigelse og få en kvittering for afleveringen.

Uanset om du bliver opsagt, eller om du selv siger op, kan du få vejledning hos dit lokale DSR-kredskontor.

Overenskomster og aftaler

Din arbejdstid og din løn er fastlagt i din overenskomst og arbejdstidsaftale. Læs mere på siderne herunder

Patientklage

Hvis du bliver involveret i en patientklage eller en tilsynssag, skal du kontakte Dansk Sygeplejeråds hovedkontor hurtigst muligt og få fagprofessionel rådgivning. Vi kan rådgive dig om, hvad du skal gøre og hjælpe dig med en udtalelse.

Se mere på DSR’s sider om patientklager.

Pension

Hver måned bliver en del af din løn indbetalt til din pensionsordning i pensionskassen PKA – beløbet vil fremgå af din lønseddel.

Læs mere på www.pka.dk

Prøvetid

Hvis du bliver ansat på prøve, skal det fremgå af dit ansættelsesbrev. Prøvetiden kan maksimalt vare tre måneder, og arbejdsgivers opsigelsesvarsel er minimum 14 dage. Hvis ikke andet er nævnt i dit ansættelsesbrev, kan du sige din stilling op med én dags varsel i prøvetiden.

Sygdom

Du har ret til fuld løn under sygdom, hvis du er månedslønnet. Det betyder, at du også skal have løn for dine aften-, natte-, samt weekend- og helligdagsvagter. Vær opmærksom på reglerne for sygemelding på din arbejdsplads.

Du har, som udgangspunkt, mulighed for at få helt eller delvist fri med løn på barnets første og anden sygedag.

Læs mere på www.dsr.dk/syg

Tillidsrepræsentant

Når du starter i nyt job eller skifter arbejdsplads, kan der være mange praktiske spørgsmål, der melder sig i forbindelse med en ansættelse.

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd har du en tillidsrepræsentant, som kender netop din arbejdsplads, og som kan rådgive og støtte dig i spørgsmål om lokale løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår. Du er altid velkommen til at kontakte din nuværende eller kommende tillidsrepræsentant.  

Dansk Sygeplejeråd har ca. 1.400 tillidsrepræsentanter fordelt på arbejdspladserne over hele landet. Tillidsrepræsentanterne taler sygeplejerskernes sag og sikrer at regler om løn, ansættelse og arbejdsvilkår bliver overholdt.

Videreuddannelse

Går du med tanker om at læse videre?

Gå til DSR’s temaside om efter- og videreuddannelse.

Vikariat

Hvis du bliver ansat i et vikariat, har du inden for vikariatets periode samme rettigheder for løn, pension, ferie, sygdom mv. som ved en fastansættelse. Hvis du bliver syg eller gravid stopper lønnen den dag, vikariatet stopper.

Se også