Alice er Diabetessygeplejerske

Interview med Alice Skovgaard Andersen, som er Diabetessygeplejerske på Steno Diabetescenter Copenhagen, SDCC

Alice Skovgaard AndersenAlice har taget en intern diabetesuddannelse på Steno. Det er en uddannelse på 1 år, som man tager, efter ca. et års ansættelse, når man har oparbejdet praktisk erfaring med både type 1 og 2 diabetes patienter.

Hvornår blev du sygeplejerske og hvorfor?

Jeg blev færdiguddannet sygeplejerske i 1991 i en relativ sen alder, 34 år, fordi jeg prøvede flere andre ting inden da. Men interessen opstod, da jeg i sin tid arbejdede på et plejehjem og tog en uddannelse som sygehjælper. Uddannelsen som sygehjælper, inspirerede mig til at læse videre til sygeplejerske.

Hvad går dine arbejdsopgaver ud på?

Min hovedopgave er konsultation med diabetespatienter. Jeg arbejder mest på vores daghospital med patienter, der har en nydiagnostiseret  type 1 diabetes eller en dysreguleret diabetes.

Nogle patienter kan have brug for en tættere kontakt i en periode. De kan også have brug for en device, en sensor, der måler blodsukkeret over en uges tid. Derefter kigger jeg sammen med patienten på blodsukkerkurverne og taler med dem om mulighederne for ændringer i hverdagen, i kosten eller i behandlingen, som kan være med til at regulere blodsukkeret.

Jeg afløser også kollegaer ude i huset, fx under kurser, ved sygdom eller ferie. Her møder jeg både type 1 og type 2 diabetespatienter. Desuden deltager jeg i pasning af vores 24-7 telefonrådgivning. Det er en telefonordning, hvor patienterne kan få kontakt med en sygeplejerske, hvis de har spørgsmål eller akut får behov for støtte og rådgivning.

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg har været i både kirurgisk og medicinsk regi. Jeg har altid synes, at diabetes er et spændende speciale og diabetespatienter møder man jo på alle afdelinger. Derfor søgte jeg medicinsk- endokrinologisk afdeling, efter Urologisk-karkirurgisk afdeling. Efter 5 år i medicinsk afdeling søgte jeg til Thoraxkirurgisk afdeling, hvor jeg var den diabetesansvarlige sygeplejerske.

Da jeg nærmede mig de 50 og fik fysiske udfordringer i forhold til at være på en sengeafdeling, tænkte jeg meget over, hvad jeg ville. Jeg har længe haft en drøm om at arbejde med diabetes på Steno og derfor sendte jeg en uopfordret ansøgning og fik ret hurtigt et job. Man kan godt sige, at det har været en meget bevist faglig vej, jeg har valgt.

Hvilke kvalifikationer er vigtige for at kunne varetage det job, du har?

Det kræver en bred faglig viden indenfor sygeplejen.  Man skal være åben og have pædagogiske og kommunikative evner. Empati og evnen til at lytte til patienten og tage udgangspunkt i deres liv og historie er også vigtigt. Jeg er en støtteperson for den enkelte patient og hovedformålet er at give patienterne en viden, som gør, at de kan tage nogle kvalifiserede valg i deres liv med diabetes.  Og så selvfølgelig at dele ansvaret med dem.

Men det er også nødvendigt at være åben overfor den teknologiske udvikling, for der kommer hele tiden nye ting, som man skal sætte sig ind i.

Kan du fremhæve noget, som er særligt spændende ved dit job?

Patienterne! Det vigtigste er, at patienterne kan opleve at have et langt og godt liv med diabetes. Det er min drivkraft i forhold til at støtte dem.

Det at følge den udvikling, der sker til fordel for patienterne. Men også det at være med til vurdere og støtte den enkelte patient i hvad der er det rigtige for dem. Nogle patienter vil fx ikke have med teknologien at gøre, fordi de føler sig sygeliggjorte.

Hvis en anden sygeplejerske er interesseret i en stilling som din, hvad skal hun/han så gøre?

Så handler det om at have medicinsk erfaring og gerne endokrinologi. Men også at have gode kommunikative og pædagogiske evner med lyst til at undervise og vejlede, det er det jeg bruger hver dag.