Birgitte arbejder som sygeplejerske i Stråleterapien

Interview med Birgitte Juul, som er sygeplejerske og stråleterapeut i Stråleterapien på Onkologisk afdeling på Herlev/Gentofte Hospital

Birgitte JuulHvad består dit arbejde af?

Mit arbejde består i at give strålebehandling til kræftpatienter.

Strålebehandling gives med kurativt (helbredende) og palliativ (lindrende/livsforlængende) sigte.  90 % af vores patienter er ambulante og 10 % er indlagte. Vi har dagligt omkring 400 patienter til strålebehandling, fordelt på vores 9 acceleratorer ”strålekanoner” og 2 overflade (hudkræft) behandlings maskiner. 

Vi er 136 ansatte i stråleterapien: sygeplejersker, radiografer, fysiker, læger, tekniker, lægesekretærer og  sosu assistenter. Vi samarbejder tæt tværfagligt. 

Jeg behandler omkring 30 patienter dagligt. Jeg stråler primært patienter med Cancer mamma, altså kvinder med brystkræft, som har fået bortopereret knuden og ca. halvdelen af dem har fået kemoterapi, inden de starter til strålebehandling hos os. Jeg behandler også en del lungekræftpatienter.

Det er korttidskontakt at få strålebehandling.  Jeg har ca. 15 minutter til hver af mine patienter. Til gengæld ser jeg dem i flere dage, da de kommer dagligt og jeg får på den måde et længere forløb med dem. Vores patienter får fra 1 til 56 behandlinger.  Der er meget teknik i mit arbejde, som skal kombineres med sygeplejen til mine patienter. Det er ofte patienter/familier i krise.

Jeg skal være omstillingsparat

Stråleterapi er i takt med den teknologiske udvikling i konstant og hastig forandring. Det gælder maskinerne til behandling, it-systemer og behandlingen af den enkelte patient. Man skal være omstillingsparat, vi gør ikke det sammen i dag som for et år siden. Udviklingen teknologisk og inden for sygeplejen, kombineret med patienternes forventning er en spændende udfordring.  

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg blev uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygepleje skole i 1999. Først arbejdede jeg 3 år på medicinsk afdeling på Glostrup hospital, så var jeg 2 år på Urologisk afdeling  på Glostrup  og Herlev Hospital. Derefter var jeg i 2 år ude som hjemmesygeplejerske i Albertslund kommune.

I 2007 blev jeg ansat i Stråleterapien, hvor jeg det første år blev uddannet inden for specialet. Til december har jeg 10 år jubilæum.

Hvis du kunne tænke dig et job som mit, skal du have minimum 2 års erfaring som sygeplejerske og så skal du holde øje med stillingsopslag med tilbud om en uddannelsesstilling. Det kræver en 1 årig specialeuddannelse, inden man kan kalde sig stråleterapeut.