Camilla er sygeplejerske i et fængsel

Camilla Hansen er fængselssygeplejerske og er ansat på Københavns fængsler.

Camilla HansenHvad er din sygeplejetitel og hvor arbejder du?
Jeg er fængselssygeplejerske og er ansat på Københavns fængsler. Det dækker både Vestre fængsel, Blegdammens arresthus og Københavns politigård. Vestre fængsel har et ”hospital” som er landsdækkende for hele kriminalforsorgen, hvor indsatte som kræver pleje døgnet rundt kan være indlagt.

Hvad laver du i dit job? Kan du fremhæve to ting, som er særligt spændende ved din jobfunktion?
Jobbet og dagligdagen er meget alsidig, nogle dage er meget ens og andre dage er helt uforudsigelige. Man kan prøve at sammenligne opgaverne med psykiatrisk sygepleje, hjemmesygepleje og konsultations sygepleje og oven i det lægge de sikkerhedsmæssige rammer, som oftest kommer i første række.

Arbejdet kan veksle mellem det mere eller mindre akutte, som førstehjælp ved tilskadekomst i eller ude for fængslet, f.eks. slagsmål, selvbeskadigelse eller alvorlig påvirket tilstand/ eller abstinenser af alkohol eller stoffer.  Til de længere, men også meget vigtige og svære samtaler med de indsatte, om deres kriminalitet, familie, bande, misbrug og det at være lukket inde. Hjælpe med at skabe en positiv tro på fremtiden efter endt opholdt.

Jeg er personligt glad for at være i modtagelsen, hvor vi foretager en lille screening af den indsatte, om de bruger medicin, har psykiske problemer, misbrug, om de har akut stress tilstand eller om de kan håndtere at være lukket inde i en celle.

Jeg holder meget af alle mine kollegaer, da de alle er meget vigtige for at mit arbejde glider i det daglige. Selv om jeg kan stå i situationer hvor jeg som sygeplejerske skal træffe en vigtig beslutning alene, så kan jeg altid læne mig af op af betjentene som i langt de fleste tilfælde vil støtte op om dig og hjælpe til at den pågældende opgave bliver løst bedst mulig. Der er meget stor tillid sygeplejerskerne i mellem, at du løser din opgave så godt som du kan. Og så har jeg en stor indflydelse på min dagligdag og tilrettelæggelse af arbejdet, som kræver at jeg er fleksibel, men også giver mig en del frihed. 

Hvad har din vej til arbejdet været?
Jeg har arbejdet med hjemløse og misbrugende i en hel del år. Jeg har været en del på lukket afsnit og jeg er uddannet både sosu. hjælper og - assistent før jeg blev sygeplejerske.
Så jeg har ikke den store hospitals erfaring. Men til gengæld kender jeg til de sociale sider af det hårde liv på gaden og institutioner, samt abstinent behandling og psykisk syge.

Hvilke kvalifikationer er vigtige for at kunne varetage dit arbejde?
Her på Vestre fængsel er vi sygeplejersker forskellige både i erfaring og privat. Det er svært at pege på noget bestemt man skal kunne rent teknisk eller klinisk. At kunne sige fra og til overfor kollegaer og indsatte er vigtige kvalifikationer. Det gælder om, at man har flair for at kunne stå på en celle og tale en opkørt indsat ned, måske er du angst men viser det ikke, at kunne sige fra overfor en indsat som befaler dig at sende ham ud til en speciel undersøgelse. At kunne stole på sig selv og sin beslutning. At kunne vurdere og handle ud fra det du ser.

Lyt til en podcast, hvor fCamilla fortæller som sit job som fængselssygeplejerske.

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...