Charlotte er oversygeplejerske på Statens Serum Institut

Interview med Charlotte Kjeldsø, som er oversygeplejerske på afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Seruminstitut

Charlotte KjelsøHvad er din sygeplejetitel og hvor arbejder du?

Jeg deltager i overvågning af smitsomme sygdomme samt opklaring og forebyggelse af udbrud

Hvad laver du i dit job?

Det gør jeg blandt andet ved, sammen med kolleger, dagligt at registrere og vurdere udbredelse og alvorlighed af smitsomme sygdomme på baggrund af lægers anmeldelser, som vi modtager i afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Her er jeg ansvarlig for anmeldelser af zoonoser, som er sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker; fødevare- og vandbårne sygdomme; samt legionærsyge, som er en lungebetændelse art, der smitter ved indånding af bakterien via forstøvet vand. Ofte er tværfaglige og tværsektorielle tiltag nødvendige for at forebygge stigninger og/eller udbrud af disse sygdomme og vurderingerne og eventuelle udbrudshåndteringer sker derfor tit i samarbejde med ansatte i Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derudover rådgiver jeg, via mail og telefon, landets sundhedsansatte vedrørende smitteberedskab og vaccination efter eksposition for visse sygdomme, såsom for eksempel meningitis, rabies eller mæslinger. Rådgivningen omfatter desuden vejledning i korrekt udførelse af børnevaccinationsprogrammet, herunder planer for videre vaccination hvis programmet har været delvist gennemført i udlandet, afbrudt eller forkert udført, eller hvis der er registreret uønskede vaccinationsreaktioner.

Uddannet epidemiolog

I forbindelse med min videreuddannelse til epidemiolog etablerede jeg desuden kontakt til et europæisk netværk, der overvåger influenza via borgeres selvrapporterede symptomer, og skabte, sammen med kolleger på afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Influmeter, der ved hjælp af borgeres frivillige indberetning af symptomer i influenzasæsonen, kortlægger forekomst og spredning af influenza i Danmark, http://influmeter.dk/da/.  

Formidlingen af ny viden om smitsomme sygdomme, udbrudsorienteringer og nye forebyggelsestiltag foregår blandt andet via det ugentlige nyhedsbrev EPI NYT, som udgives af afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Her skriver jeg, sammen med kolleger, om de sygdomme, som jeg er ansvarlig for. Ligesom jeg deltager med indlæg på konferencer, eller i artikler til videnskabelige journaler. I forlængelse af min ugentlige nyhedsopdatering og formidling af overvågningsresultater på Influmeters egen hjemmeside, samt i nyhedsbrevet Influenzanyt, der udgives af afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, har jeg også en Facebook side, hvor jeg formidler influenza nyheder. 

Endelig fungerer jeg som tillidsrepræsentant for instituttets sygeplejersker, der blandt andet tæller hygiejnesygeplejersker samt projekt- og forskningssygeplejersker.

Jeg har en stor kontaktflade med både danske og internationale samarbejdspartnere og netværksdeltagelse i forbindelse med sygdomsovervågning på tværs af grænser. Og mit arbejde er afvekslende, interessant og aldrig helt ens og tilbyder en stor grad af selvstændighed i opgaveløsninger og prioriteringer.

Hvad har din vej til arbejdet været?

Ud over min sygeplejerske uddannelse og ca. tolv års ansættelse på en infektionsepidemiologisk afdeling, har jeg en toårig masteruddannelse fra DPU i pædagogisk udvikling indenfor sundhedsvæsenet, samt en international toårig uddannelse i epidemiologi og selvfølgelig en TR uddannelse.

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...