Dorte er hjemmesygeplejerske

Interview med Dorte Lindemann Adamsen arbejder som hjemmesygeplejerske i Aabenraa kommune, hjemmeplejen Nord

Dorte LindemannHvad har din vej til jobbet som hjemmesygeplejerske været?

Jeg har taget den lange uddannelsesvej, for jeg er oprindeligt uddannet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent inden jeg blev uddannet sygeplejerske.

Jeg blev færdig i 2009 og har siden arbejdet som hjemmesygeplejerske. Jeg startede i Vejen kommune i et barselvikariat og tog derefter til Ribe i et nyt vikariat. Da det sluttede, blev jeg ringet op af DSR om, et ledigt sygdomsvikariat som hjemmesygeplejerske i Åbenrå kommune, og har nu været der i godt 6 år.

Hvilke hovedopgaver har du som hjemmesygeplejerske?

Mit arbejde spænder bredt. Jeg møder mange forskellige mennesker i  mit virke. Vi har mange kronisk syge borgere, øget tilgang af den ældre medicinske patient, psykisk syge og alvorligt syge og døende og ikke mindst deres pårørende.

Der går en del tid med at koordinere den enkelte borgers forløb i samarbejde med fx hjemmeplejen, madservice, socialpsykiatri, palliativt team mv.

Dagligdagen består af medicinadministrationer såsom doseringer, injektioner, øjendrypninger mv. og opfølgninger på dette. Vi arbejder dog fokuseret på, at gøre borgerne selvhjulpne eller til at overgå på dosisdispenseret medicin, dette i tæt samarbejde med vores farmakonom. Derudover har jeg sårbehandlinger, tilsyn og støtte til psykisk syge, alvorligt syge og døende borgere.

Vi har sygeplejekliknikker i kommunen, hvor de mest mobile borgere kommer til os og bliver behandlet. Det giver den enkelte en rigtig god mulighed at få indflydelse på egen dag/behandling og samtidig har det været et led i effektiviseringen i kommunen.

Da der er en øget tilgang af borgere, der bliver udskrevet tidligere og tidligere fra sygehusene, betyder det øget pres og flere komplekse opgaver i primærsektor. Specielt ser vi stort flow i IV behandlinger.

Hvilke udfordringer er der i jobbet som hjemmesygeplejerske?

Vi er presset på den øgede borgertilgang, tid og økonomi. Vi er aktivitetsstyrrede, det vil sige at vi skal søge om ’pakker’ i sygeplejevisitationen og så får vi tildelt x antal minutter og økonomi til en given opgave. Desværre hænger det ikke altid sammen.

Hvad vil du anbefale sygeplejersker, der gerne vil være hjemmesygeplejersker?

Det er vigtigt, at man kan li’ at arbejde selvstændigt og at man kan li’ at komme i borgernes hjem. Men det er netop de to ting, der gør jobbet så spændende. I hjemmesygeplejen kommer man hos mange forskellige borgere og ofte kommer man ’ind under huden’ på dem og lærer dem rigtig godt at kende. Det gør arbejdet spændende og nogle gange også hårdt, for nok kommer man som proffesionel, men man opnår en vis fortrolighed og tillid i arbejdet med den enkelte, da vi ofte kommer hos borgeren i årevis.

Det kan være en fordel at have erfaring fra sygehuset fx en medicinsk, kirurgisk eller en psykiatrisk afdeling. Det kan jeg godt selv engang imellem savne, at jeg ikke har. Vi skal favne bredt i hjemmesygeplejen og kunne lidt af det hele.

Hør eventuelt også DSR's karriere podcast med hjemmesygeplejersker Heidi Rex Jensen.

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...

Se også