Lene er uddannelses-konsulent og leder

Lene Sørensen er ansat som uddannelseskonsulent og leder af specialuddannelsen i kræftsygepleje på professionshøjskolen Metropol i København.

Lene SørensenVeltilrettelagt uddannelse gør stor forskel for sygeplejersker og patienter

Hvad laver du i dit job?
Jeg er uddannelseskonsulent og arbejder med efter- og videreuddannelse for sundhedsprofessionelle - primært sygeplejersker.
Jeg tilrettelægger og udvikler uddannelser, det er alt fra den 1½ årige specialuddannelse i kræftsygepleje til korte ét-dags kurser for f.eks. kommunalt ansatte.

Det er fantastiske at arbejder med efter-/videreuddannelsesaktiviteter. Det er en drivkraft for mig at se, hvordan veltilrettelagt uddannelse kan gøre en forskel, så det bliver bare lidt nemmere at være sygeplejerske og patient. Jeg har oplevet en sygeplejerske, der har deltaget i undervisning omkring kræft hos mænd og efterfølgende har formået at skabe bedre kontakt, når hun henter mandlige patienter i venteværelset til ambulant kemoterapi. Det kan være små ting, der gør en stor forskel.

Igennem det sidste år har jeg desuden arbejdet som projektleder med at omsætte specialuddannelsen i kræftsygepleje til e-læring – en vildt spænende proces, hvor den digitale løsning gøre det muligt for sygeplejersker på f.eks. Færøerne at uddanne sig trods afstanden.
 

Uddannelse har altid være i fokus

Hvad var din vej til dette arbejde?
Jeg blev uddannet i 1989. Uddannelse og udvikling har altid interesseret mig – lige fra jeg selv var sygeplejeelev, som vi hed dengang. I min tid i klinisk praksis var jeg optaget af at introducere nye kollegaer og uddannelsessøgende.

Derfor valgte jeg senere også at tage en uddannelsen i voksenundervisning efterfulgt af en diplomuddannelse på Danmarks Sygeplejehøjskole. Det åbnede døren for, at jeg kunne få en pædagogisk stilling på Hvidovre Hospital som klinisk uddannelsesansvarlige – et fantastik job med rig mulighed for at præge udvikling af den kliniske uddannelse og læringsmiljøet for uddannelsessøgende.

I forbindelse med min ansættelse på Hvidovre Hospital, tog jeg en master i læreprocesser fra Aalborg Universitet. Den er i mit nuværende job suppleret med en 2-årig systemisk og narrativ konsulentuddannelse og en projektlederuddannelse på diplomniveau.

Anbefaling til andre
Hvis en anden sygeplejerske gerne have en stilling som din, hvilke kompetencer skal han eller hun gå efter at få?
Akademiske kompetencer på enten master- eller kandidatniveau. Derudover erfaringer med uddannelsesplanlægning.

Lyt eventuelt også til en DSR Karriere Podcast med Lars Emanuelsen, Afdelingssygeplejerske i Børne- og ungdomspsykiatrien

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...