Lis er faglig konsulent i Dansk Sygeplejeråd

Lis rådgiver og vejleder medlemmer af Dansk Sygeplejeråds medlemmer i Kreds Sjælland.

lis mortensenRådgiver medlemmer af DSR

Hvad laver du i dit job?
Jeg rådgiver og vejleder medlemmer om løn- og ansættelsesvilkår (løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, sygdom mv.). Jeg arrangerer faglige kurser, har en række kommunikationsopgaver både i form af at skrive korte artikler og redigere andres artikler til vores lokale elektronisk medlemsblad PULS og tekster til kredsens hjemmeside.

 

Atypisk vej

Hvad var din vej til dette job?
Ikke den typiske, som nok er, at man er tillidsrepræsentant og evt. fællestillidsrepræsentant og ad den vej får interesse for at arbejde for sygeplejerskers løn- og ansættelsesvilkår. Min vej til at arbejde i DSR var, at jeg havde været ansat på både en sygeplejeskole og en SOSU-skole, og at jeg så en ledig stilling i DSR, hvor der blev efterspurgt viden om sygeplejerskeuddannelsen og SOSU-uddannelserne. Da jeg havde arbejdet i DSR's centrale kontor i 5½ år, fik jeg lyst til at arbejde i en lokal kreds af DSR og søgte jobbet som faglig konsulent her.

 

Viden om løn, ansættelsesvilkår og overenskomster er centralt

Hvad er dine anbefalinger til andre, der ønsker samme job?
Hvis en anden sygeplejerske gerne have en lignende stilling/funktion, skal han eller hun gå efter:

  • viden om løn- og ansættelsesvilkår, kendskab til overenskomster og aftaler, gode formuleringsevner (både mundtligt og skriftligt), viden om personalejura – eller lyst til at sætte sig ind i personalejura på minimum diplomniveau.
  • evt. en videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau, så man er ”læsevant” – der er meget teori, man skal sætte sig ind i, når man er faglig konsulent.
  • det vil også være en meget stor fordel at have været fx fællestillidsrepræsentant og at være vant til at forhandle.
  • Stillingen kræver socialt engagement – forståelse for, at mennesker er forskellige, og at man igennem et helt arbejdsliv let kan opleve vanskelige perioder, grundet sygdom, vilkårsændringer (fx omstruktureringer, besparelser der medfører opsigelser, presset arbejdsmiljø mv.)

Jeg er meget glad for mit arbejde – har gode kolleger, mit arbejde er meget afvekslende og jeg har mulighed for faglig udvikling.

 

Lis' uddannelser

Hvilke uddannelser har du bag dig?

1984: Uddannet som sygeplejerske

1987: Specialkursus i opvågningssygepleje

1997: Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning (Danmarks Sygeplejerskehøjskole)

2000: Suppleringsuddannelsen i Sygepleje

2005: Cand.cur., Aarhus Universitet

2012: Master i Professionel Kommunikation

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...