Martin har fået en lederuddannelse i Forsvaret

Interview med Martin Wilhelmsen, som er i gang med en lederuddannelse ved Søværnets Officersskole

Martin WilhelmsenMit arbejde skal give mening

Martin Wilhelmsen har skiftet sygeplejeuniformen ud med en noget anden uniform. Samme dag som han blev uddannet sygeplejerske fra VIA University College i Viborg og Aarhus, fik han nyheden om, at han var optaget på en anden uddannelse – i Forsvaret.

”Jeg havde været til optagelsesprøve ved Forsvaret forinden og, så ringede de faktisk i pausen til ceremonien, lige efter at jeg havde fået min nål, og sagde, at jeg var optaget på lederuddannelsen ved Søværnets Officersskole.”

Så Martin startede som kadet i Søværnet i august 2016, selvom det ikke var det, han havde tænkt, da han startede på uddannelsen til sygeplejerske.

”Når man er færdig som sygeplejerske, så skal man jo og beskæftige sig med almen sygepleje, opbygge anciennitet og derefter specialisere sig. Under uddannelsen gik det op for mig, at jeg gerne vil arbejde med sundhed og ledelse, og det kunne jeg ikke direkte efter uddannelsen. Hvis jeg skulle have en lederstilling i det civile, skulle jeg alligevel tage en civil diplomuddannelsen, og da jeg kendte lidt til Forsvaret fra en praktik i Forsvarets Sundhedstjeneste, og godt kunne tænke mig at arbejde der, så var det oplagt at kombinere de to retninger.”

Martin sejler i sin fritid, og derfor var Søværnet det oplagte valg. Han har også en værnepligt fra Hæren med i bagagen, men den var nu ikke nødvendig for at få en god start på uddannelsen, hvor man starter med et værnepligt-lignende forløb.

”Havde jeg ikke haft min værnepligt, var jeg ikke blevet skræmt væk alligevel. I opstartsforløbet var de meget åbne for, at vi var forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Så det var holdbart, selvom der selvfølgelig af og til gik militær-jargon i den.”

Martin er stødt på enkelte kritiske bemærkninger om, hvorvidt man egentlig er sygeplejerske, hvis ikke man har været ude at arbejde som sygeplejerske. Og han er også ked af at lade hans medstuderende om at arbejde som sygeplejersker i et presset fag - men han regner med, at det hele går op i det lange løb.

”Jeg støtter stadig meget op om uddannelsen og faget, jeg er fortaler for faget og stolt af at være uddannet sygeplejerske. Og så regner jeg faktisk med, at jeg kan bidrage med mere, med kombinationen af de to uddannelser, og med de kompetencer jeg får herinde. I det job, jeg kommer ud til med min baggrund, der kan jeg gøre en forskel for andre, der skal arbejde med faget.”

Martin har også allerede på officersuddannelsen mærket, hvordan han kan gøre en forskel med sin sygeplejerske baggrund.

”På forhånd var der nogle, der gjorde mig opmærksom på, at jeg godt kunne komme ud for at møde nogle fordomme om, hvorvidt jeg var lidt for humanitær til at passe ind i et militært system. Men det har været en fordel, at så snart det handler om mennesker, så er jeg på hjemmebane. På et tidspunkt var vi ude at sejle og var i beredskab, da nogle fiskere fik brug for hjælp. Da skibslægen fik at vide, at der var en kadet om bord, så blev jeg tilkaldt og skulle stå stand by. Det er fedt at blive anerkendt for sit fag i den sammenhæng, at man kan gøre en forskel.”

Han er også fast besluttet på at skulle ud at sejle med Søværnet i en periode efter sin uddannelse.

”Det er jo en del af det at have job i Søværnet, at der følger så sindssygt mange fede oplevelser med, man får set så meget af verden! Og det vil jeg ikke gå glip af. Men så er drømmen at arbejde med sygepleje igen.”

Vær åben for mulighederne med faget

Skal han give et råd til andre sygeplejestuderende og sygeplejersker, så er det da også at være åben for mulighederne med faget.

”Sygepleje er et meget bredt felt, og vores viden er eftertragtet mange steder. Selvom de værktøjer man lærer i starten af studierne, fx på sygeplejeuddannelsen og officersuddannelsen selvfølgelig er meget forskellige – medicinhåndtering, sygepleje og anatomi på sygeplejeuddannelsen, og navigation af et skib, militære bestemmelser og taktik på officersuddannelsen – så kommer man senere i uddannelserne til nogle meget ens forløb, hvor man lærer at holde mange teorier op imod hinanden og træffe en selvstændig beslutning ud fra det.

Så for mig har valget af retning mere handlet om, hvad der giver mening. Og Søværnet, det er der brug for, i krig, men også i fred, hvor vi patruljerer i farvande, hjælper fiskere i problemer og sørger for sikkerheden til søs. Så længe der er brug for det, så giver det mening for mig.”

Er en karriere indenfor Forsvaret noget for dig?

Læs om mulighederne for bl.a. at få en lederuddannelse i Forsvaret.

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...