Mette er sundhedsplejerske

Interview med Mette Lind Sørensen, som arbejder som sundhedsplejerske i Slagelse Sundhedstjeneste

Mette Lind SørensenMette har været i Slagelse Sundhedstjeneste i 4 år.

Hvordan har din vej til sundhedsplejen været?

Jeg blev uddannet for 25 år siden og vidste allerede dengang, at jeg gerne ville være sundhedsplejerske. For at blive sundhedsplejerske, skulle jeg have erfaring med børn og hjemmepleje. Derfor startede jeg på en neonatal afdeling, hvor jeg var i 6 år. Derefter skiftede jeg til Frederiksberg hjemmepleje indtil jeg startede på Danmarks Sygeplejehøjskole for at tage uddannelsen til sundhedsplejerske.

Der er forskel på, hvordan opgaven løftes

Da jeg var færdiguddannet som sundhedsplejerske for knap 14 år siden, var det svært at få et job som sundhedsplejerske i København. Jeg startede derfor på en almindelig børneafdeling på Hvidovre hospital, men hurtigt fik jeg en fast stilling i Suså kommune som sundhedsplejerske. Det var en lille kommune før kommunesammenlægningen, hvor jeg var meget glad for at være og oplevede at være rundt om alle funktioner og have et tæt samarbejde med sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere.

Senere kom jeg til Odense i et Sundhedshus, hvor familierne kommer til sundhedsplejersken i stedet for, at sundhedsplejersken kommer på besøg hos familien. Det var en ordning, som jeg var tvivlende overfor, så det var spændende at prøve at arbejde på den måde. Som sundhedsplejerske kom jeg hjem hos familierne på et etableringsbesøg, men resten af besøgene foregik i Sundhedshuset. Det var sjovt at arbejde på den måde, fordi jeg havde min kolleger tæt på. I almindelige sundhedsordninger kører man normalt meget alene rundt som sundhedsplejerske, så det var super godt at kunne sparre med kollegerne i Sundhedshuset.

Min pointe med at nævne dette er egentlig at understrege, at jeg undervejs i mit karriereforløb har oplevet hvor forskelligt vi kan løfte opgaven og der er ikke ”En sandhed”.  

Nu er jeg i Slagelse Sundhedstjeneste.

Jeg arbejder med børn fra 0-18 år

Hvilke opgaver har du som sundhedsplejerske i Slagelse kommune?

Det handler meget om vejledende opgaver indenfor det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende område.

Jeg arbejder i en kombineret stilling, hvor jeg både møder spædbørn og skolebørn og derfor arbejder jeg med børn i alderen fra 0-18 år.

I spædbørnsfamilierne har jeg en vifte af besøg lige fra barselsbesøg, etableringsbesøg, 1 måneders, 2. måneders og 8 måneders besøg til 3 års besøg.

Jeg måler og vejer børnene, ser på samspillet mellem barnet og forældrene og i det hele taget ser jeg på, hvordan hele familien trives. Så samarbejder jeg på tværs med sagsbehandlere, daginstitutioner, psykologer, motorikkonsulenter og høre-talepædagoger. I Slagelse kommune har vi fokus på tidlig opsporing og indsats, så jeg har mulighed for at få sagsbehandlerne med ud til familierne inden eventuelle problemer opstår. Vi er den eneste faggruppe, der har en naturlig tilgang til at komme hjem til familierne. Familierne siger aldring nej til en sundhedsplejerske – det er i hvert fald meget sjældent.

I forhold til skolesundhedsplejen er der nogle retningslinjer, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen, som jeg skal følge. Børnene skal måles, vejes og testes i forhold til syn og hørelse. Det skal ske jævnt hen over et skoleforløb. Derudover har jeg mange pædagogiske aktiviteter såsom undervisning om pubertet og seksualitet.  

Hvad vil du anbefale andre sygeplejersker, hvis de gerne vil være sundhedsplejerske?

Det er altid godt at have erfaring med børn, enten fra en almindelig børneafdeling, neonatal afdeling men også erfaring fra børne- ungdomspsykiatri kan være helt relevant at have.

Jeg synes, det er en fordel at have været i hjemmesygeplejen. Dels det at få erfaring med at komme hjem i borgerens eget hjem på borgerens præmisser men også at få erfaring med at være på egen hånd ude hos borgeren. Som sundhedsplejerske arbejder man nemlig meget alene.

Sundhedsplejersker er selvtilrettelæggere, og jeg skal kunne organisere min arbejdstid i forhold til de besøg og opgaver, som jeg har i spædbørnsfamilierne og i skolesundhedsplejen. Der kan være rigtig mange bolde i luften på én gang og alle bolde kan ikke gribes med det samme. Det kræver et godt overblik og meget struktur.

Det er bare et fedt job. Det er verdens bedste job

Hvad er det bedste ved at være sundhedsplejerske?

Det er bare et fedt job. Det er verdens bedste job.

Det er vigtigt at sige, at det ikke kun handler om at have med babyer at gøre. Min ugekalender er delt op med familiebesøg, skoletid og administrative opgaver, så det er en meget varieret arbejdsuge, jeg har.

Det er vigtigt at sige, at det også er muligt at specialisere sig som sundhedsplejerske indenfor særligt sårbare grupper, fx familier med præmature børn, flygtningefamilier eller de unge mødre.

Hør også sundhedsplejerske Kirsten Birk Johannsen fortælle om sit arbejde som sundhedsplejerske.

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...

Se også