Pernille underviser på en SOSU skole

Interview med Pernille Jensen, sygeplejefaglig underviser hos SOSUNord i voksen efteruddannelsesteamet

Pernille Jensen

Hvad laver du i dit job? Kan du fremhæve to ting, som er særligt spændende ved jobfunktionen?

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af forskellige faggrupper, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og ufaglærte, som arbejder indenfor pleje og omsorg.

Jeg underviser i fagområder som fx; Medicinhåndtering, medvirken ved lægemiddelhåndtering, kommunikation, kliniske opgaver i almen praksis, Dokumentation i fællessprog 3, demens mm

Jeg er drevet af kvalitetsudvikling og kobling af teori og praksis set i forhold til et sundhedsvæsen i udvikling. Jeg elsker fornemmelsen af at kunne flytte kursisterne via læringsstile/læringsprocesser, relations arbejde og refleksionsprocesser, hvor de kommer tættere på redskaber, de kan bruge I udviklingen af praksis. Dette via såvel plenumundervisning som facilitator af processer.

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1998 og har arbejdet med kirurgiske specialer, i hjemmeplejen, på fødeafdeling og endelig som underviser på SOSUnord af to omgange.

I 2005 blev jeg uddannet praktikvejleder. Jeg har i mange år brændt for at uddanne og kompetenceudvikle social og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende i praksis. Først og fremmest fordi jeg synes, det udvikler ens egne faglige kompetencer når der bliver stillet spørgsmål til ens egen praksis, men samtidig fordi jeg brænder for kvalitetsudvikling i et komplekst og foranderlig sundhedsvæsen. Derfor var det fantastisk da jeg blev inviteret til forskellige sensoropgaver, samt at deltage som ekstern underviser i undervisningsseancer i sengestuen på SOSUNord, som dengang lå i Svenstrup. En af de ting der fascinerede mig og som gjorde mig nysgerrig på mere, var læringsprocessen i forhold til, hvordan vi integrerer teorien bedst muligt i praksis.

Hvilke kvalifikationer er vigtige at have for at kunne varetage dit arbejde?

Primært har min sygeplejefaglige baggrund og min praktikvejlederuddannelse haft stor betydning. På sigt er planen at jeg gerne vil have en erhvervsfaglig uddannelse i læreprocesser.

En anden vigtig kompetence er evnen til formidling og facilitering af viden således at det bliver spændende, lærerigt og transfer højnes.

Lyt også til en podcast med Sisse Charlotte Norre: Om det at være underviser på en sygeplejerskeuddannelse

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...