Pia er fællestillidsrepræsentant (FTR)-suppleant

Interview med Pia Jødal Næss-Smith, som arbejder fuld tid som FTR-suppleant på Aalborg Universitetshospital.

 

 

Pia JødalSuppleant på første arbejdsplads

Hvad var din vej til dit nuværende arbejde?

Jeg har været TR i 12 år, inden posten som FTR-suppleant blev ledig, og flere TR kolleger opfordrede mig til at søge den. Både FTR og FTR-suppleanter vælges af og blandt TR for en periode på to år ad gangen. Jeg er for nylig blevet genvalgt til posten.

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1995. Allerede året efter, blev jeg valgt, først til suppleant for tillidsrepræsentanten, og da hun flyttede afsnit, blev jeg TR på Neurologisk afdeling i Aalborg. Her fik jeg TR-grunduddannelsen, hvorefter der åbnede sig en verden med stor mulighed for kurser i forhold til hvervet som TR. Jeg har således været på diverse kurser og temadage om kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering, fraværssamtaler, jura, overenskomst, arbejdsglæde, forhandling og meget mere.
I 2013 blev jeg valgt til FTR-suppleant, som er et tillidshverv, jeg er fuldtids-frikøbt til. I 2014 startede jeg på diplomuddannelse i kommunikation, organisation og ledelse – diplommoduler som DSR udbyder til erfarne TR og FTR. Uddannelsen giver mig nogle gode redskaber i min nuværende funktion som FTR-suppleant.

 

Bred vifte af arbejdsopgaver 

Hvad laver du i dit job?
Da Aalborg Universitetshospital er så stort et hospital med mange sygeplejersker ansat, har vi 1 FTR og 2 FTR-suppleanter for sygeplejersker og radiografer. Vi er alle fuldtids-frikøbt til opgaven. Vi har opdelt hospitalets klinikker imellem os, således at vi hver især har vores områder, som vi er primær FTR for og er sparring for TR i disse afsnit.

Opgaverne i funktionen som FTR/FTR-suppleant er mange, f.eks.:

 • Lønindstillinger på alle nyansættelser af sygeplejersker og radiografer. Jeg får et udspil fra HR/løn-kontoret, hvorefter jeg kontakter den enkelte sygeplejerske, tjekker anciennitet og evt. forhandler løntillæg.
 • MED-udvalgsmøder, deltage i samarbejdsmøder som repræsentant for medarbejderne, inkl. formøder til disse, herunder samarbejde med øvrige faggrupper og arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Møder med sygeplejersker/radiografer i eget og andre afsnit – kan være alt fra orienteringsmøde, krisemøde, undervisning i at læse lønseddel til blot at komme forbi til en kop kaffe i afsnittet.
 • Bisidder ved fraværssamtaler og svære samtaler. Nogle gange får vi som FTR/FTR-suppleant rollen som bisidder, hvis den lokale TR siger fra, andre gange kan vi være med som støtte til en lokal TR.
 • Månedlige møder med TR for sygeplejersker og radiografer, hvor vi drøfter aktuelle emner og tager temaer op.
 • Sparringspartner for TR, jeg afholder bl.a. TR-udviklingssamtaler.
 • Lave TR-nyhedsbreve, som via TR sendes ud til alle DSR's og Radiografrådets medlemmer på hospitalet.
 • Drøfte visioner og handleplaner på hospitalet, bl.a. arbejdsgruppe om nyt hospital.
 • Møder med øvrige FTR i Nordjylland.
 • Sparring med kredskontoret.
 • Møder med ledelse, både på afsnits-, klinik-, og hospitalsniveau – herunder gøre opmærksom på og i fællesskab arbejde på handleplaner i forhold til de udfordringer, personalet står med.
 • Talerør ift. pressen.
 • Deltagelse i diverse kursus- og temadage.
 • Informator, sparringspartner, bisidder, talerør, inspirator, coach, på mange forskellige niveauer i hospitalet og i DSR.

 

Anbefalinger til andre

Hvis en anden sygeplejerske gerne have en lignende stilling/funktion, bør han eller hun gå efter at få kompetencer og viden indenfor: kommunikation, organisation, overenskomst, jura og ledelse. Derudover bør man arbejde med sine evner indenfor dialog, samarbejde og selvstændighed.