Rie er sundhedspolitisk og faglig konsulent i Dansk Erhverv

Interview med Rie Rasmussen, som arbejder som Sundhedspolitisk og faglig konsulent i Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder i Dansk Erhverv på Børsen. Derudover sidder Rie i kredsbestyrelsen i kreds Hovedstaden.

Rie RasmussenJeg arbejder i spændingsfeltet mellem, erhvervslivet, sundhedssektoren og det politiske system

Hvad laver du i dit job?

Mit arbejdsområde er meget bredt.

Mine kompetencer og erfaringer er uvurderlige redskaber i mit nuværende job som sundhedspolitisk og faglig konsulent i Dansk Erhverv i foreningen af danske sundhedsvirksomheder ’Sundhed Danmark’. Mine arbejdsvilkår i Dansk Erhverv er således mangeartede, både på strategisk, organisatorisk og operationelt niveau. Disse opgaver giver mig et unikt rygstød til også at begå mig på Christiansborg i form af en politisk varetagelse og formidling til folkevalgte politikere, også når det gælder emner som patientrettigheder og sundhedslovgivning. Min kontakt til det politiske miljø kan også indbefatte emner som vi i ’Sundhed Danmark’ ønsker at sætte politisk fokus på, og dermed påvirker den politiske dagsorden i bred forstand, da den også skaber bevågenhed i medierne og dermed også den danske befolkning.

’Sundhed Danmark’ er en organisation med en politisk strategisk målsætning, som er optaget af at medvirke i hele den lovgivningsmæssige udvikling på sundhedsområdet. Tillige har jeg et både indgående netværk og samarbejde med en bred vifte af sundheds- organisationer, foreninger, interessereorganisationer, samtlige offentlige styrelser, samt diverse politiske udvalg og fora.

I den sammenhæng er det også væsentligt at nævne min konsulentopgave, som også indebærer at jeg repræsenterer ’Sundhed Danmarks’ interesser i flere fora, herunder styrelser- fx patientmobilitetsdirektivet, nationalt forum, fagligt forum. Jeg har stor kontaktflade med mange politiske og administrative aktører via samarbejdsudvalgsmøder mellem de private aktører og alle fem regioner i Danmark. Endelig forhandler jeg alle takster og nye aftaler, samt kontrakter der indgås med Danske regioner i forhold til de private aktører vedr. DUF- det udvidede frie sygehusvalg. Ikke mindre væsentligt har jeg også patientvejleder-opgave i ’Sundhed Danmark’ hvilket betyder, at jeg vejleder og guider pårørende og patienters forespørgsler angående danske patientrettigheder, samt patienters mulighed for behandling i ind- og udland, og guider dem i forhold til det danske patientklagesystem.

Jeg deltager ofte i store sundhedskongresser, udviklingssamarbejde samt sundhedspolitiske topmøder i det danske erhvervsliv

Hvad vil du fremhæve, som er særligt spændende ved din jobfunktion?

Det særligt spændende og sjove ved mit job er alsidigheden og kontaktfladen. Jeg taler med alle, både dem på de bonede gulve i form af politikere, men også dem der arbejder i ”maskinrummet”, som fx læger og sygeplejersker. Via mit arbejde er jeg med til at sætte mit præg på den politiske dagsorden i sundhedsvæsenet, og det er rigtig spændende, at opleve hvordan man kan være med til at påvirke den politiske proces og dermed rykke på sundhedsdagsorden.

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg er uddannet sygeplejerske tilbage i 1998 og har arbejdet med faget i 16 år i både offentlig og privat regi samt i traditionelle som utraditionelle stillinger.

I kraft af mine mange forskellige jobpositioner og faglige opgaver har jeg i dag en bred erhvervsmæssig erfaring med solid indsigt og forståelse for en række komplekse problemstillinger indenfor den danske sundhedssektor. Den viden har jeg blandt andet draget nytte af som fagpolitisk aktiv i DSR regi, de seneste 4 år som Kredsbestyrelsesmedlem i ’Kreds Hovedstaden’, hvor jeg brænder for sygeplejerskernes arbejdsvilkår og lønforhold .

Sideløbende – og for at kunne skabe resultater som KB- medlem - har jeg også fungeret succesfuldt som tillidsrepræsentant for 80 sygeplejersker. TR-opgaverne har, udover massiv forhandlingserfaring og flere gode resultater, givet indgående praksiserfaring med emner som hospitalsopbygning, ledelsesstruktur, organisation, ansættelsesvilkår og overenskomster.

Hvilke kvalifikationer er vigtige for at kunne varetage dit arbejde?

Det er selvfølgeligt meget vigtigt, at de faglige kvalifikationer er i orden, for dem kommer man aldrig udenom. Men i virkeligheden tror jeg, det kan siges ret kort

  • At jeg har en glødende interesse og engagement i det jeg laver, og jeg har selvfølgelig  min viden og erfaring og nysgerrighed med mig
  • det kræver en meget stærk vilje og drive
  • samt målrettethed og et solidt netværk

Er der andet, du gerne vil fortælle om dit job?

Det spring jeg har lavet i kraft af mit job herinde, er ikke så atypisk mig i virkeligheden. Jeg har altid søgt at komme ud af mine comfortzone (Det sladrer mit CV også om) og jeg trives godt med det- det er jo nok fordi jeg konstant søger nye udfordringer. Det er jo også der man rykker sig, og får nye perspektiver på tingene, og det er altid sundt mener jeg. Men det betyder også, at man skal være parat og villig til at tage de kampe der skal tages, og tro på sig selv, og det man står for. Det har jeg gjort i alle mine jobs og på alle arbejdspladser, når jeg synes, der er noget, der er åbenlyst forkert eller trænger til at blive ændret. Det har givet mange kampe på forskellige niveauer, og dem tager man også kun, hvis man ved, at man er god i modvind- og det er jeg. Og det er også hvad det her job kræver af mig ind imellem.

 

 

 

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...