Sisse underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Sisse Charlotte Norre er sygeplejerske, Cand. Pæd. Pæd. Psyk. og Lektor og ansat ved VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Randers.

Sisse Charlotte NorreHvad laver du i dit job?

Min primære funktion er at uddanne kommende sygeplejersker. Hovedparten af mit arbejde er på grunduddannelsen til sygeplejerske. Jeg er involveret i uddannelsesplanlægning, hvor vi omsætter bekendtgørelsen og studieordningen til en lokal planlægning af uddannelse. Det kan eksempelvis være udarbejdelse af studieaktiviteter og eksamener.

Selve arbejdet med at undervise indebærer, at jeg søger litteratur, laver pensumliste, planlægger undervisning, udarbejder didaktisk materiale, varetager undervisning, afholder studieaktiviteter, vejleder og har de studerende til eksamen.

Jeg forsøger konstant at holde mig opdateret inden for vores felt ved at søge viden, deltage i konferencer og udviklingsaktiviteter, samarbejde med klinikken mm. Jeg har en interesse i internationalt samarbejde og støtter blandt andet studerende i forhold til at tage en del af uddannelsen i et andet land.

Desuden er jeg involveret i samarbejde med Kina og har været i Kina for at videreuddanne sygeplejersker.

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg har arbejdet inden for onkologien, hvor jeg var på et 5 døgns afsnit med kemoterapi til primært mammae – og lungecancer. Det meste af mit kliniske arbejde har været som hjemmesygeplejerske i Aarhus kommune. Jeg har været både i fast stilling og gennem vikarbureau.

Samtidig tog jeg en suppleringsuddannelse som deltidsstudie for derefter fuldtid at være kandidatstuderende i Pædagogisk Psykologi ved Aarhus Universitet. Jeg tog kursus i/og faciliterede videndelings processer suppleret med studiet. Umiddelbart efter kandidatstudiet fik jeg ansættelse som adjunkt ved VIA og kvalificerede mig videre til at blive lektor her.

Hvis en anden sygeplejerske gerne vil have en stilling som din, hvilke kompetencer skal han eller hun gå efter at få?

Det kræver minimum et master eller kandidat niveau, gerne en sygeplejerske uddannelse som basis. Der er ikke nødvendigvis krav om praksis erfaring fra sygeplejen, men jeg har været glad for at have en praktisk erfaring med, som jeg ofte anvender i undervisningen.  

Man skal have lyst til at kommunikere – verbalt, nonverbalt og skriftlig og indgå i mange forskellige relationer. Trives i forhold til at arbejde meget selvstændigt og foran en større gruppe, hvor man skal ”holde rummet” og være ekspressiv. Det er en fordel at være god til at strukturere og være systematisk.

Er der andet, du gerne vil fortælle om dit job?

Det kollegiale samarbejde er en del af jobbet og det betyder meget for mig, at mine kollegaer er både dygtige og venlige, samt med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Jeg ønsker mig et fremtid med et tættere samarbejde med praksis i forhold til uddannelse af vores studerende.

Lyt også til en podcast med Sisse Charlotte Norre: Underviser på sygeplejerskeuddannelse

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...