Stella er udviklingsinstruktør

Stella Maria Bonde tog for nogle år siden en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje og arbejder i dag i en stilling, der både indbefatter psykiatrisk sygepleje i klinikken og en funktion som udviklingsinstruktør i Region Sjælland.

Stella Maria BondeTræner kolleger i voldsforebyggelse

Hvad laver du i dit job?
Jeg arbejder som udviklingsinstruktør 24 timer om ugen og som psykiatrisk sygeplejerske i plejen 8 timer om ugen.

Som udviklingsinstruktør er jeg ansvarlige for implementering af viden om- og undervisning/træning af mine kolleger i forebyggelse og deeskalering* af vold og trusler fra de psykiatriske patienter. Samtidig fungerer jeg som sparringspart for ledelsen og er ansvarlig for at identificere og analysere udviklingspotentialer i afdelingen inden for området.

En stor del af mit arbejde går også med at sikre implementering af ny viden om- og træne i voldsforebyggelse, deltage i netværk regionalt, nationalt og internationalt samt fungere som inspirator, underviser og lokal igangsætter.

*deeskalering er en interaktiv proces, hvor patienten understøttes i ”at falde til ro” ved hjælp af specifikke kommunikative teknikker

Hentede inspiration i udlandet

Hvad var din vej til det arbejde?
Da jeg blev færdig med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, fik jeg arbejde som udviklingssygeplejerske i et lukket afsnit, hvor jeg i samarbejde med mine kollegaer bl.a. arbejdede målrettet med deeskalering. Her igennem tilegnede jeg mig kompetencer som kan anvendes i min nuværende funktion. Jeg var bl.a. i udlandet på flere studiebesøg for at hente ny viden med hjem til vores arbejde.

Anbefaling til andre

Hvis en anden sygeplejerske gerne vil have en stilling som din, hvilke kompetencer skal han eller hun gå efter at få?
Specialuddannelsen i psykiatrisksygepleje eller noget lignende. Ligeledes kompetencer og erfaring inden for området.