Tove er sygeplejerske på Det Grønlandske Patienthjem

Tove Sørensen er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Det Grønlandske Patienthjem i København

Tove SørensenJeg arbejder som ansvarshavende aftensygeplejerske på Det Grønlandske Patienthjem. Her bor patienter fra Grønland, mens de er til undersøgelse og behandling på specialafdelinger i Danmark. Fortrinsvis på københavnske sygehuse.

Mit arbejde har mange facetter

Det Grønlandske Patienthjem har plads til 57 patienter og deres pårørende. Patienterne skal være selvhjulpne. De har mulighed for at have ledsagere boende hos sig.

Primært følger jeg op på patienternes undersøgelser og behandling, som de modtager på sygehuset. Jeg observerer og er opsøgende i forhold til vores kerneydelse – at patienterne får den bedste omsorg og pleje i forhold til deres sygdom og situation. Med til arbejdet hører også et tæt samarbejde med de afdelinger, hvor pt. modtager behandling og med det grønlandske sundhedsvæsen, når patienten sendes hjem til Grønland igen.

Patienternes behov kan være mangeartede – de er langt hjemmefra, de er sygdomsramt, kulturen er anderledes, de er ude af deres vante rammer – også når de har fri fra hospitalet.  Dette forhold gør, at patienterne i perioder af deres ophold kan være psykisk pressede – nogen gemmer sig, andre reagerer udad.  Personalet har en vigtig opgave i at aflæse disse signaler.  Man skal kunne gi’ en skulder, opmuntre, joke og være i stand til at skabe tryghed for pt.

Sygeplejersken har også en del administrative og logistiske opgaver i et hus, hvor der hver dag er et flow af patienter, der rejser, og nye der kommer.

Min vej til Det Grønlandske Patienthjem

Med mange års erfaring fra hjemmesygepleje og palliation tog jeg i 2009 orlov og fik job i Grønland på et regionssygehuset i Ilulissat på vestkysten i Discobugten. Også jeg kom med en dansk forforståelse, der måtte revideres. Jeg blev bl.a. overrasket over, hvor langt fremme man var med sundhedsvæsenet deroppe. Telemedicin er for eksempel meget udbredt.

Efter endnu et par orlovsperioder og vikariater i Grønland så jeg en ledig stilling – der ”lugtede” lidt af Grønland – nemlig på Det Grønlandske Patienthjem. Jeg kan ikke tale grønlandsk, hvilket selvfølgelig ville være helt optimalt, men jeg synes jeg klarer mig fint alligevel. Jeg arbejder altid sammen med en grønlandsk talende, som også fungerer som tolk.

Udfordringer og muligheder i jobbet

Jeg bliver dagligt udfordret, idet vi har alle mulige forskellige patientkategorier hos os. Det er en udfordring at holde sig opdateret på patienternes sygdom og behandling.  Samtidig er det et stort privilegie at få mulighed for at lære så mange forskellige specialer at kende – på ”snuseniveauet”.  

Mit job indebærer også tværfagligt samarbejde med – pædagoger, serviceassistenter, ernæringsassistenter og socialrådgiver. I selve plejegruppen er der 14 ansatte, heraf 6 sygeplejersker.

 

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...