Vibeke er konsulent og mindfulness instruktør

Vibeke Thorsen har haft sit eget firma siden 1998

Vibeke ThorsenJeg er konsulent og mindfulness instruktør og har haft mit eget firma siden 1998.

Jeg arbejder både i primær og sekundær sektoren, samt i social psykiatrien og for DSR, Ergoterapeutforeningen og Fysioterapeutforeningen. Har haft enkelte opgaver på det private arbejdsmarked.

Ud over de opgaver jeg bliver rekvireret til, så udbyder jeg 8 ugers Mindfulness Baseret Stress Reduktions (MBSR) forløb i Ringsted

Konflikthåndtering har altid interesseret mig

Hvad laver du i dit job? Kan du fremhæve to ting, som er særligt spændende ved din jobfunktion

Jeg afholder kurser i konflikthåndtering, er konfliktmægler, har grupper i supervision samt afholder mindfulnessforløb.

To ting som er særlig spændende. Det ene er at opdage at uanset hvor vi arbejder og hvem vi er, så er det de almen menneskelige faktorer, som det at opleve sig anerkendt, respekteret, tillid m.m. som er i spil når der er konflikter og dårlig trivsel på banen på arbejdspladsen.

Det andet er opleve igen og igen, at når vi hver især får en dybere indsigt i egne konfliktmønstre og tankevaner, så opstår der nye muligheder, mere indre afklaring som gir mere energi og handlekraft.

Jeg tænkte: "Hvad er det værste, der kan ske"

Hvad har din vej til arbejdet været?

Jeg har været sygeplejelærer nogle år og senere assisterende områdeleder i hjemmeplejen og med i et 5 årigt forskningsprojekt om Sundhed for Alle år 2000. (projektet var 1984 til 89), derefter blev jeg faglig konsulent i kommunen og havde ansvar for undervisning og udvikling af personalet. Der skete et lederskift der og dermed et værdiskifte og det ønskede jeg ikke at deltage i.

Efter at have været dybet involveret i udviklingsprojekter gennem 5 år og afprøvet mange nye veje af i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje, så var der på det tidspunkt ingen stillinger der var tiltrækkende og jeg fulgte et indfald om at blive selvstændig med undervisning i kommunikation, konflikthåndtering og være supervisor (som også var ret nyt på det tidspunkt i fx hjemmeplejen). Jeg tænkte: ” Hvad er det værste der kan ske”? Det er ikke at tjene penge og da jeg havde indset det, måtte jeg afprøve endnu en ny vej som selvstændig konsulent og se om det kunne bære. Det kunne det!

Jeg har så valgt i 15 af årerne at arbejde free lance for Center for Konfliktløsning, hvilket gør at konflikthåndtering er blevet mit speciale. Undervejs har jeg uddannet mig dels 4 år som krops og psykoterapeut og dels som supervisor. Og seneste har jeg taget en 1½ år uddannelse i mindfulness og er ved at uddanne mig videre i forhold til mindfulness og rehabilitering, med fokus på mennesker med kroniske smerter.

Hvilke kvalifikationer er vigtige for at kunne varetage dit arbejde?

Ud over det der står ovenfor, så er det dels hele tiden at arbejde med mig selv personligt og tilegne mig faglig viden om de områder jeg agere i. Ligesom man ikke kun kan læse sig til at tage et kørekort, så forholder det sig på samme måde når konflikthåndtering og mindfulness er omdrejningspunktet, egen praksis er afgørende.

Er der andet, du gerne vil fortælle om dit job?

Det at arbejde med egen virksomhed er klart både en frihed og et pres til tider. Man er jo ikke sikret en indtægt, pensionsopsparing, uddannelse, løn under sygdom m.m.. Det er et valg af livsstil og udviklingvej – dette er skrevet set i bakspejlet, sådan tænkte jeg ikke i 1998J Jeg er super glad for mit valg og mit mod til at afprøve noget helt andet end det jeg havde forestillet mig.

 

 

Få flere historier fra sygeplejerskers hverdag...