Lønforhandling til jobsamtalen

Forbered dig grundigt på lønforhandling, inden du går til jobsamtale og brug tillidsrepræsentanten.

Lønfremgang ved jobskifte

Det er typisk når du skifter job, at du har mulighed for at få en lønfremgang. Der er derfor god grund til at forberede dig på at tale om løn til jobsamtalen. Her på siden kan du læse om de grundlæggende overvejelser.

Sig ikke din stilling op før du har et ansættelsesbrev og lønnen er klar

Overordnet set er det vigtigt at huske, at du ikke må opsige din nuværende stilling, før du har modtaget ansættelsesbrev fra din nye arbejdsgiver og forhandlet lønnen på plads. Hvis det tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre, skal du som minimum bede om en skriftlig bekræftelse pr e-mail fra din nye arbejdsgiver med angivelse af, at de vil ansætte dig, og hvad der er indgået mundtlig aftale om – herunder løn, tillæg og øvrige vilkår.

Undersøg altid løn- og tillægsniveau på arbejdsstedet inden samtalen, så du er forberedt på at tale om det til selve samtalen. 

Brug tillidsrepræsentanten

Får du tilbudt en ny stilling, skal du hurtigst muligt kontakte tillidsrepræsentanten på din kommende arbejdsplads, da det er ham eller hende, der kan aftale tillæg for nye kolleger. Din lokale DSR-kreds kan oplyse, hvem der er din kommende tillidsrepræsentant.


Hvad består din løn af?

Din løn er sammensat af:

 • Grundløn
 • Pension
 • Nogle overenskomstmæssige fastsatte tillæg 
 • Eventuelt individuelt forhandlede tillæg

Derudover indgår feriepenge også som en del af den samlede løn. Din grundløns størrelse afhænger af, hvor længe du har været på arbejdsmarkedet (anciennitet) som sygeplejerske. Som offentligt ansat følger der sammen med grundlønnen altid et fastsat pensionsbidrag. Som privatansat kan der i nogle tilfælde forhandles individuel pensionstillæg.

Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen

Følgende er ting, som det kan være muligt at forhandle om til jobsamtalen:

 • Lønindplacering
 • Tillæg
 • Pensionssats
 • Personalegoder
 • Betalt ferie m.v.


  Overvejelser i forbindelse med jobsamtalen

  Som jobsøger

  Hvad kan du selv have af overvejelser i forbindelse med jobsamtalen i forhold til din løn:

  • Hvor mange års anciennitet har du med, som kan give højere løn?
  • Har du særlige kvalifikationer, som berettiger til en højere løn?
  • Har du kompetencer, arbejdsgiveren har svært ved at skaffe andre steder, der kan stille dig stærkere i lønforhandlingen?
  • Er du villig til at tage stillingen - også selvom du ikke får forhandlet den løn og de tillæg, du havde regnet med?
  • Er der kompetenceudvikling, uddannelse eller andet, som du kan forhandle på plads som alternativ til et løntillæg?
  • Stiller arbejdsgiver det som en betingelse for, at du får jobbet, at du skal gennemføre et kompetenceforløb såsom en special- eller masteruddannelse, opfordres du til at kontakte din kreds.

  Typisk afsluttes jobsamtalen med en drøftelse af lønnen og de øvrige vilkår. Alternativt drøftes det, når du får tilbudt jobbet og inden du skriver under på kontakten. 

  For overenskomstansatte sygeplejersker, er en pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker, der varetages af PKA, obligatorisk.

   

  Til dig der er leder

  Er du leder, kan du læse mere under Lønberegning for ledere, da der kan gælde andre regler og forhold angående lønforhandling for dig. Du kan også henvende dig til Lederforeningen i DSR. 

   

  Fakta om lønstigning

  • Ansatte i regionen, får automatisk lønstigning efter 8 år.
  • Ansatte i kommunen, får automatisk lønstigning efter 4 år.
  • Er du ansat i staten eller privat, er der forskellige lønstigninger afhængigt af, hvor du arbejder.
  • Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig til at få den rette løn. Dit lokale DSR-kredskontor kan oplyse dig om, hvem der er tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.
  • Find din lønvejledning her, hvis du arbejder indenfor regioner, kommune, indenfor staten eller indenfor det private område.

  Få flere gode råde

  Tema om lønforhandling ved jobskifte: Sig først ja... til et nyt job efter lønforhandling. Her kan du bl.a. få svar på ofte stillede spørgsmål om lønforhandling, hente vores pjece med gode råd og prøve Lønbarometeret.

  Se også