Lønforhandling til jobsamtalen

Forbered dig grundigt på lønforhandling, inden du går til jobsamtale, så du forbedrer dine muligheder for at få mere i løn i dit næste job som sygeplejerske. Her får du gode råd og argumenter, som du kan bruge til lønforhandling.

Få mere i løn ved jobskifte

Det er typisk når du skifter job, at du har mulighed for at få mere i løn. Der er derfor god grund til at forberede dig på at tale om løn til jobsamtalen. Her på siden får du tips til, hvordan du gør – og du kan se, hvordan du får hjælp af din tillidsrepræsentant.

Brug din tillidsrepræsentant

Får du tilbudt en ny stilling, skal du hurtigst muligt kontakte tillidsrepræsentanten på din kommende arbejdsplads, da det er ham eller hende, der kan aftale tillæg for nye kolleger. Din kreds kan oplyse, hvem der er din kommende tillidsrepræsentant.

Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen

Alle regionalt- og kommunalt ansatte sygeplejerskers løn er sammensat af forskellige elementer. Størstedelen af lønnen er fastsat i overenskomsten, men en del af lønnen kan forhandles lokalt fx ved ansættelsen. Følgende er ting, som det kan være muligt at forhandle om til jobsamtalen:

 • Lønindplacering
 • Tillæg
 • Pensionssats
 • Personalegoder

Argumenter og overvejelser for højere løn

Du er en attraktiv arbejdskraft. Stil derfor krav om at få løn for dine kompetencer. Hvad kan du selv have af overvejelser og hvilke argumenter kan du bruge til at forhandle løn til jobsamtalen. Sæt ord på, hvad du kan fx på følgende måde:

 • Undersøg altid løn- og tillægsniveau på arbejdsstedet inden samtalen, så du er forberedt på at tale om det til selve samtalen
 • Hvor mange års anciennitet har du med, som kan give højere løn?
 • Har du særlige kvalifikationer eller uddannelser, som berettiger til en højere løn?
 • Har du kompetencer, arbejdsgiveren har svært ved at skaffe andre steder, der kan stille dig stærkere i lønforhandlingen? Har du taget en master-, kandidat- eller ph.d. uddannelse?
 • Er du villig til at tage stillingen - også selvom du ikke får forhandlet den løn og de tillæg, du havde regnet med?
 • Er der kompetenceudvikling, uddannelse eller andet, som du kan forhandle på plads som alternativ til et løntillæg?
 • Stiller arbejdsgiver det som en betingelse for, at du får jobbet, at du skal gennemføre et kompetenceforløb såsom en special- eller masteruddannelse, opfordres du til at kontakte din kreds.

Typisk afsluttes jobsamtalen med en drøftelse af lønnen og de øvrige vilkår. Alternativt drøftes det, når du får tilbudt jobbet og inden du skriver under på kontakten. 

For overenskomstansatte sygeplejersker, er en pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker, der varetages af PKA, obligatorisk. Læs om din pension hos PKA.

Til dig der er leder eller søger job som leder

Er du leder, kan du læse mere under Lønberegning for ledere, da der kan gælde andre regler og forhold angående lønforhandling for dig. Du kan også henvende dig til Lederforeningen i DSR. 

 

Fakta om lønstigning

 • Ansatte i regionen, får automatisk lønstigning efter fire år.
 • Ansatte i kommunen, får automatisk lønstigning efter fire år.
 • Er du ansat i staten eller privat, er der forskellige lønstigninger afhængigt af, hvor du arbejder.
 • Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig til at få den rette løn. Dit lokale DSR-kredskontor kan oplyse dig om, hvem der er tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.
 • Find din lønvejledning her, hvis du arbejder indenfor regioner, kommune, indenfor staten eller indenfor det private område.

Få flere gode råde

Tema om lønforhandling ved jobskifte: Sig først ja... til et nyt job efter lønforhandling. Her kan du bl.a. få svar på ofte stillede spørgsmål om lønforhandling, hente vores pjece med gode råd og prøve Lønbarometeret.

Se også