Udenlandsk sygeplejerske i job i Danmark

Alle udenlandsk uddannede sygeplejersker, der ønsker at arbejde i Danmark, skal søge autorisation via Sundhedsstyrelsen.

Alle skal søge dansk autorisation

Hvis du er uddannet sygeplejerske i et andet land end i Danmark, skal du søge om dansk autorisation, inden du må arbejde som sygeplejerske i Danmark. Det gælder også, hvis du er uddannet på Grønland eller Færøerne.

Ansøgning om autorisation skal foregå hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kan du finde udførlig information om autorisationsprocedure samt et ansøgningsskema.

Sygeplejersker fra de nordiske lande

Sygeplejerskeorganisationerne i de nordiske lande har et tæt samarbejde og formændene i de

nordiske sygeplejerskeorganisationer anbefaler, at du søger medlemskab i arbejdslandets sygeplejerskeorganisation.

Du bør også kontakte din egen sygeplejerskeorganisation for at få oplysninger om medlemsbetingelser i dit hjemland under ansættelse i et andet nordisk land.

Fordele ved medlemskab af Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Vi anbefaler, at du bliver medlem af Dansk Sygeplejeråd, inden du begynder at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

DSR er den eneste organisation, som har retten til at forhandle løn og ansættelse for sygeplejersker i Danmark. Som medlem af DSR kan du få rådgivning om løn og ansættelsesforhold, adgang til faglige fællesskaber, kurser og netværk, juridisk bistand samt en række andre konkrete fordele.

Læs mere om medlemsfordele i DSR

Ansøg om at blive medlem af DSR

Ledige stillinger

Få hjælp til din jobsøgning og søg ledige stillinger under jobsøgning og ansættelse.

Vurdering af master-, kandidat- og ph.d. uddannelser, taget i udlandet

Hvis du har taget en master-, kandidat- eller ph.d. uddannelse i udlandet og ønsker at arbejde i Danmark, kan det være en god ide at få vurderet uddannelsen i en dansk kontekst. En udenlandsk mastergrad kan f.eks. i mange tilfælde sidestilles med en dansk kandidatgrad.

En vurdering af uddannelsen gør det lettere for din kommende arbejdsgiver at forstå og vurdere dine kvalifikationer i forhold til det job, du søger, og hvilket lønniveau du skal placeres på.

Ved Uddannelses- og Forskningsministeriet er det muligt at få en vurdering af udenlandske kvalifikationer i det danske uddannelsessystem.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren, samt finde ansøgningsblanketter og en database over tidligere vurderede uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsløshedsforsikring for sygeplejersker

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) er arbejdsløshedskasse for bl.a. sygeplejersker. Mange medlemmer af DSR er også medlem af DSA.

Kontakt DSA og hør mere om, hvilken hjælp og vejledning, du kan få, hvis du bliver ledig i Danmark. Du kan kontakte DSA via deres hjemmeside.

Pensionskassen for sygeplejersker (PKA)

Sygeplejersker, som ansættes efter en overenskomst med Dansk Sygeplejeråd, får normalt indbetalt deres pension til PKA.

Hvis du ansættes på individuel kontrakt uden overenskomst, kan du i mange tilfælde beholde din pensionsordning hos PKA og få pensionen indbetalt dertil.

Kontakt PKA for råd og vejledning via deres hjemmeside, www.pka.dk 

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte Dansk Sygeplejeråd, hvis du har spørgsmål til medlemskab som udenlandsk sygeplejerske, tlf. +45 3315 1555 eller mail: dsr@dsr.dk

Se også