Udenlandsk sygeplejerske i job i Danmark

Alle udenlandsk uddannede sygeplejersker, der ønsker at arbejde i Danmark, skal søge autorisation via Sundhedsstyrelsen.

Alle skal søge dansk autorisation

Løbende kommer der udlændige til Danmark. Mange af disse mennesker ønsker at bruge deres kvalifikationer på det danske arbejdsmarked.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har fået henvendelser fra udenlandske sygeplejersker, der gerne vil arbejde i det danske sundhedsvæsen. Uanset hvor du kommer fra, er præmissen for at arbejde som sygeplejerske i Danmark, at du søger om dansk autorisation.

Vi anbefaler, at du bliver medlem i Dansk Sygeplejeråd inden du begynder at arbejde som sygeplejerske i Danmark. Og gerne allerede når din ansøgning om autorisation er påbegyndt.

Ansøgning om autorisation skal foregå hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere på deres hjemmeside. Her kan du finde udførlig information om autorisationsprocedure samt et ansøgningsskema.

 

Sygeplejersker fra de nordiske lande

Er du sygeplejerske fra et nordisk land, skal du ligeledes søge om dansk autorisation, inden du kan tage et arbejde i Danmark.  Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. sygeplejersker gør det dog lettere for sygeplejersker, der er uddannet i de nordiske lande at få autorisation i Danmark.

Sygeplejerskeorganisationerne i de nordiske lande har et tæt samarbejde og formændene i de nordiske sygeplejerskeorganisationer anbefaler, at du søger medlemskab i arbejdslandets sygeplejerskeorganisation.  Du bør også kontakte din egen sygeplejerskeorganisation for at få oplysninger om medlemsbetingelser i dit hjemland under ansættelse i et andet nordisk land.

 

Fordele ved medlemskab af Dansk Sygeplejeråd (DSR)

DSR er den eneste organisation, som har retten til at forhandle løn og ansættelse for sygeplejersker i Danmark.

Som medlem af DSR kan du få rådgivning om løn og ansættelsesforhold, adgang til faglige fællesskaber, kurser og netværk, juridisk bistand samt en række andre konkrete fordele.

Læs mere om medlemsfordele i DSR
Ansøg om at blive medlem af DSR

 

Ledige stillinger

Få hjælp til din jobsøgning og søg ledige stillinger under jobsøgning og ansættelse.

 

Vurdering af master-, kandidat- og ph.d. uddannelser, taget i udlandet

Hvis du har taget en master-, kandidat- eller ph.d. uddannelse i udlandet og ønsker at arbejde i Danmark, kan det være en god idé at få vurderet uddannelsen i en dansk kontekst. En udenlandsk mastergrad kan f.eks. i mange tilfælde sidestilles med en dansk kandidatgrad.

En vurdering af uddannelsen gør det lettere for den kommende arbejdsgiver at forstå og vurdere ansøgerens kvalifikationer i forhold til det job, der søges, samt hvilket lønniveau medarbejderen skal placeres under.

Ved Uddannelses- og Forskningsministeriet er det muligt at få en vurdering af udenlandske kvalifikationer i det danske uddannelsessystem.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren, samt finde ansøgningsblanketter og en database over tidligere vurderede uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside via dette link https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/landehaandbogen.

 

Arbejdsløshedkasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) er arbejdsløshedskasse for bl.a. sygeplejersker. Mange medlemmer af DSR er også medlem af DSA. Når du er medlem af DSA kan du få hjælp og vejledning, hvis du bliver ledig.

Læs mere information på www.dsa.dk

 

Pensionskassen for sygeplejersker (PKA)

Sygeplejersker, som ansættes i en stilling, som er forhandlet af Dansk Sygeplejeråd, bliver automatisk medlem af PKA.
Nærmere informationer om pensionens indhold på www.pka.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Sygeplejeråd, hvis du har spørgsmål om til medlemskabet.
Kontakt DSR på telefon+45 3315 1555 eller mail: dsr@dsr.dk

Se også