Kandidatuddannelse i sygepleje/klinisk sygepleje (cand.cur.)

Cand.cur.-studiet er en 2-årig akademisk overbygning på sygeplejerskeuddannelsen og retter sig mod centrale kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge.

Cand.cur. -uddannelsen udbydes af to universiteter i tre byer. 

På Aarhus Universitet hedder uddannelsen Kandidatuddannelse i Sygepleje, og den udbydes i Aarhus og København (Emdrup). Uddannelsen hører til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje.

På Syddansk Universitet hedder uddannelsen Kandidatuddannelse i Klinisk Sygepleje, og den foregår i Odense. Uddannelsen hører til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Uddannelsen har på SDU en tværfaglig profil, idet 2/3 af uddannelsen har fællesfag med Kandidatuddannelsen i Ergoterapi og Jordemodervidenskab.

Optagelse på kandidatuddannelsen i sygepleje/klinisk sygepleje kræver enten en professionsbachelor i sygepleje eller en videregående uddannelse i sygepleje, der kan sidestilles med en professionsbachelor i sygepleje. Universiteterne fastsætter selv sine specifikke adgangskrav.


Læs mere om uddannelserne, herunder adgangskrav på universiteternes hjemmesider:  

Aarhus Universitet
Syddansk Universitet

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også