Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) er en 2-årig tværfaglig overbygning, der giver kompetencer indenfor forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser på sundhedsområdet.

Som kandidat i Folkesundhedsvidenskab får du et bredt kendskab til teorier og evidensbaserede metoder til at fremme befolkningens sundhed. Du lærer, hvordan organisatoriske, sociale, politiske og økonomiske faktorer påvirker befolkningens sundhed og sygdom, og med baggrund heri at udvikle, implementere og evaluere indsatser på sundhedsområdet. Du får samtidig indsigt i forskningsmetoder, som kan anvendes i fremtidigt forskningsarbejde.

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab udbydes på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet samt Syddansk Universitet campus Esbjerg. Studerende med en professionsbachelor i sygepleje kan p.t. kun optages på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere om den enkelte uddannelse på universiteternes egne hjemmesider:


Adgangskrav


Syddansk Universitet

Professionsbachelorer i sygepleje kan optages, hvis de har haft engelsk på niveau B. Endvidere stilles der krav om, at ansøgere, som ikke kan dokumentere grundlæggende sundhedsvidenskabelig viden inden for statistik, epidemiologi og videnskabsteori, gennemfører et suppleringsforløb på maksimalt 15 ECTS, efter de er optaget og indenfor det første semester. Disse kurser udbydes på Syddansk Universitet. Læs mere på Syddansk Universitets egen hjemmeside.


Aalborg Universitet

Professionsbachelorer i sygepleje kan optages på uddannelsen efter supplering i epidemiologi og statistik. Kurserne tilbydes på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om optagelse og adgangskrav på Aalborg Universitets egen hjemmeside.