Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi

Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet er en 2-årig fuldidsuddannelse, der kvalificerer dig til at udvikle, implementere og vurdere ny teknologi.

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Målet med uddannelsen er at den studerende får viden om teori, metode og praksis indenfor følgende natur- og sundhedsvidenskabelige områder:

  • Innovation
  • Klinisk afprøvning
  • Teknologi i sundhedssektoren
  • Implementering af ny teknologi i sundhedssektoren
  • Biostatistik
  • Videnskabelig kommunikation
  • Rehabiliteringsteknologi
  • Telehomecare

Derudover opnås specialiseret viden inden for enten telemedicin og billedanalyse eller inden for teknologi til undersøgelse, behandling og rehabilitering inden for sansemotoriske systemer.

Adgangskrav   

Optagelse på kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi forudsætter en akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til klinisk videnskab og teknologi - herunder en professionsbachelor i sygepleje. 

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i Klinisk videnskab og teknologi. 
Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Clinical Science and Technology.

Uddannelsens hjemmeside