Arbejd med sygeplejeprofiler

Ved at udarbejde en sygeplejeprofil sættes fokus på hverdagens usynlige prioriteringer

Hvad er en sygeplejeprofil

En sygeplejeprofil er et redskab til at sikre, at det bliver et bevidst og fagligt valg, hvilke patientsituationer og funktioner sygeplejerskerne skal varetage. Samtidig bliver det tydeligt, hvor den sygeplejefaglige udvikling skal styrkes.

En sygeplejerskeprofil sætter fokus på tre ting:

  1. Hvilke sundhedstilbud, sygepleje og behandling, I som sygeplejersker skal prioritere i den daglige praksis.
  2. I hvilke praksissituationer og hvornår i patientforløbet, der kræves sygeplejerskekompetencer.
  3. Hvilke sygeplejerskeressourcer, kompetencer og kvalifikationer, der er påkrævet lokalt, for at yde en høj kvalitet i sygeplejen, sikre høj patientsikkerhed, og sikre udvikling af sygeplejefaglige indsatser.

En sygeplejerskeprofil udarbejdes lokalt. En profil bygger på grundige, sygeplejefaglige drøftelser mellem sygeplejersker, tillidsrepræsentanter og ledere. Det er vigtigt, at udarbejdelsen af sygeplejerskeprofilen forbliver en monofaglig proces, men der kan med fordel udarbejdes profiler for alle involverede faggrupper i det specifikke felt.

 

Hvordan kommer du i gang?

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet tre miniguides om, hvordan du kommer i gang med en sygeplejerskeprofil. En generel og to specifikke. 

 

 

Artikler

Læs artiklen om Halsnæs' kommunes arbejde med sygeplejerskeprofiler for sygeplejersker og sundhedsplejersker

Se også