Bliv arbejdsmiljørepræsentant og styrk dit CV

Interesserer du dig for det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så kan rollen som arbejdsmiljørepræsentant være en god måde at forene interesser med mulighed for kompetenceudvikling

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) er valgt blandt alle kolleger på arbejdspladsen til at medvirke i løsningen af arbejdsmiljøspørgsmål i samarbejde med ledelsen.

AMiR er en afgørende nøgleperson - fx i forbindelse med psykisk og fysisk arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV), omstruktureringer, nybyggeri, arbejdsskader og ikke mindst i forhold til at arbejdsmiljø bliver sat på dagsordenen på arbejdspladsen.

Du kan opstille til valget som AMiR på din arbejdsplads, hvis du er ansat uden ledelsesmæssige beføjelser og har været ansat på arbejdspladsen i mindst seks måneder.

 

Hvilke kompetencer kan du opnå som AMiR?

Som AMiR har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, som du tager med dig i din videre karriere.

De kompetencer du kan opnå i praksis er bl.a. at:

1. Indgå i dialog og samarbejde med kolleger, ledelse, tillidsrepræsentanter (TR) og øvrige samarbejdspartnere.

2. Identificere interesseforskelle på arbejdspladsen og varetage rådgivning, sparring og forhandling i arbejdsmiljøforhold.

3. Arbejde strategisk og indgå i kortlægning, problemløsning og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.

4. Fortolke, forklare og anvende arbejdsmiljøfaglig viden - herunder love, aftaler og regler, der regulerer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

5. Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere.

6. Indgå i- og håndtere konfliktfyldte situationer.

7. Identificere sammenhængen mellem arbejdsmiljø, kvaliteten i kerneopgaverne og patienttilfredshed.

 

Kompetenceudvikling som AMiR

Som AMiR skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for tre måneder, efter du er blevet valgt. Derudover er arbejdspladsen forpligtet til at tilbyde yderligere relevant kompetenceudvikling i den periode, du fungerer som AMiR.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder også kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning og sparring mm.

En erfaren AMiR vil ofte have mulighed for at få en plads i MED-udvalgene på forskellige niveauer i organisationen. Det udvikler yderligere den strategiske og analytiske tænkning, forhandlingskompetence og samarbejdsevner.

 

Vil du vide mere?

Se også