Bliv medlem af et fagligt selskab

Et fagligt selskab er et netværk af sygeplejersker, der på landsplan styrker udviklingen af de mange forskellige interessefelter i sygeplejen.

Der findes i dag 35 faglige selskaber, der hver  repræsenterer de forskellige specialer og arbejdsområder. I et fagligt selskab er det muligt at udvikle egne og andres kompetencer, initiere ny viden og præge sundhedsudviklingen og den debat, der følger i dens kølvand.

Et fagligt selskab kan tilbyde dig faglig udvikling og refleksion i et kollegialt sammenhold på tværs af landsdele og landegrænser.

I et fagligt selskab kan du:

  • Ajourføre og videreudvikle dine sygeplejefaglige kundskaber
  • Udvikle den kliniske sygepleje generelt og på et specifikt område
  • Deltage i uddannelsesaktiviteter
  • Styrke dit faglige fællesskab og kollegiale sammenhold
  • Udvikle dine evner til at videregive viden – fx til studerende eller andre samarbejdsparter
  • Deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
  • Blive klogere på internationalt samarbejde

Find det faglige selskab, der passer til dig

Se også