Bliv tillidsrepræsentant og styrk dit CV

Hvis du vil styrke dine kompetencer både fagligt, personligt og fagorganisatorisk, er rollen som tillidsrepræsentant måske noget for dig.

Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant (TR) er medlemmernes nærmeste og mest personlige kontakt til deres fagforening på arbejdspladsen.

En TR varetager sygeplejerskernes interesser - fx i forbindelse med løn og arbejdstid, ansættelse og afskedigelse, omstruktureringer og sikring af faget.

Har du mindst 6 måneders arbejdserfaring og er du medlem af Dansk Sygeplejeråd, kan du selv opstille som TR på din arbejdsplads.

Overvejer du at stille op til TR

Her kan du orientere dig om den formelle procedure i forhold til valg af TR på din arbejdsplads. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte din lokale fællestillidsrepræsentant (FTR) eller din lokale kreds.

Hvilke kompetencer kan du opnå som TR?

Som TR har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, som du kan tage med dig i din videre karriere.

De kompetencer du kan opnå i rollen som TR er bl.a. at:

  • Blive god til at samarbejde og etablere og indgå i formelle og uformelle fora og netværk
  • Afdække fælles og modsatrettede interesser og være med til at skabe løsninger og opnå indflydelse
  • Arbejde strategisk med både konkrete og principielle temaer, herunder arbejdspladsens udfordringer, økonomi, politikker og retningslinjer
  • Fortolke og omsætte love, aftaler og regler, der rammesætter sygeplejerskernes arbejde og arbejdsvilkår i praksis
  • Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere
  • Indgå i- og håndtere konfliktfyldte situationer
  • Opnå forhandlingsresultater både for det enkelte medlem og samlet for medlemmerne på arbejdspladsen

Dansk Sygeplejeråd tilbyder kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning og sparring mm.

Det er muligt at stille op som fællestillidsrepræsentant

En erfaren TR, kan overveje at gå efter rollen som fællestillidsrepræsentant (FTR).

Som FTR har man en overordnet rolle som Dansk Sygeplejeråds fagpolitiske repræsentant på arbejdspladsen og er den, der skal sikre koordinering, samarbejde og kompetenceudvikling af TR (via ledelse af TR-kollegiet).

FTR samarbejder og forhandler med arbejdspladsens øverste ledelse og udgør samtidig en væsentlig rolle i udviklingen af- og sammenhængskraften - i Dansk Sygeplejeråd.

 

 

Se også