Deltag i Journal Club

En journal club er et forum for fagpersoner, der ønsker at diskutere fælles faglige forhold.

Du kender måske journal club for læger, men det er ikke så ofte brugt blandt sygeplejersker. Og det er ærgerligt. Journal clubs er en god måde at styrke kvaliteten i klinisk praksis og den sygeplejefaglige identitet. Men det skal prioriteres og sættes på skemaet, for at det skal lykkes.

Hvad er en journal club?

En journal club er et forum for fagpersoner, der ønsker at diskutere fælles faglige forhold med udgangspunkt i videnskabelige artikler. En journal club kan både bestå af nyuddannede sygeplejersker, erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med forskellige typer af overbygningsuddannelse. Møderne giver mulighed for at analysere og forholde sig kritisk til sygeplejefaglige forskningsresultater og vurdere anvendeligheden i relation til egen sygeplejepraksis.

Sættes der fokus på samme emne over flere gange, kan diskussionerne også være med til at danne grundlag for igangsættelse af et udviklingsprojekt.

Hvordan kommer man i gang

Tips og tricks til at sikre succes med journal club på din afdeling:

  • Udnævn en fascilitator, der indkalder og organiserer møderne og fungerer som mødeleder
  • Alle kan deltage – det kræver ikke nogle specielle forskningskompetencer eller lign. Det kan dog være en fordel at klubben er monofaglig og drives af nogle, der er vant til at læse og søge på forskningsbaserede artikler
  • Den valgte artikel skal være af interesse for deltagerne
  • Møderne bør afholdes med fast hyppighed - fx 1 gang om måneden
  • Udarbejd i fællesskab et regelsæt for møderne (forventet forberedelse, varighed af møderne, antal deltagere osv.)
  • Inddrag ledelsen i arbejdet
  • Møderne er frivillige, men det er en fordel at lave registrering af deltagere
  • Invitér evt. en fagbibliotekar til at undervise jer i litteratursøgning
  • Server lidt mad/snacks til møderne

Lyder det som en god ide til din arbejdsplads? Tag kontakt til din leder. Det kan også være, I har en udviklings- eller forskningssygeplejerske, der vil være med til at etablere en Journal Club.

Læs mere

Læs artikel om etablering af journal club på Aalborg Sygehus.

Læs artikel om effekt af tværfaglige journal clubs (abstract frit tilgængeligt, fuld artikel kræver log in til Ugeskrift for Læger)

Se også