Sæt et fagligt kvarter på skemaet

Videns- og reflektionsrum er væsentligt for at træne og udvikle faglig praksis. Sæt et fagligt kvarter på skemaet en eller flere gange om ugen. Og husk! - lidt er bedre end ingenting.

I en travl hverdag kan det være svært at få sat fag og faglige diskussioner på dagsordenen. Derfor kan det være relevant at lægge et fagligt kvarter på skemaet, hvor du og dine kolleger mødes og diskuterer relevante emner.

For at det faglige kvarter udnyttes ordentligt kræves også forberedelse. Afhængigt af indholdet, kan sygeplejerskerne på skift forberede et oplæg. Det behøves ikke være omfattende.

Faglig refleksion kan ske på mange måder. I kan på skift:

 • Fremlægge en faglig artikel der er relevant for afdelingens arbejde
 • Fortælle om et bemærkelsesværdigt patientforløb (godt eller skidt)
 • Lave oplæg til diskussion af en ny klinisk retningslinje, vejledninger eller instruks (fx med fokus på, hvordan den bedst implementeres)
 • Planlægge et kort oplæg med ekstern medarbejder eller samarbejdspartner med relevans for afdelings fagområde

Overvejelser, inden I går igang:

 1. Hvor mange gange om ugen skal det sættes på skemaet?
 2. Hvornår på dagen er det mest sandsynligt af gennemføre det?
 3. Hvordan sikres at mest muligt personale deltager?
 4. Hvem lægger planen for, hvilke emner der skal tages op hvornår?
 5. Hvordan sikres, at alle kommer på banen?
 6. Hvor lang tid forventes det at bruge på at forberede et minioplæg?
 7. Har I de rette omgivelser til forberedelse? Fx et rum med ro til at søge artikler, skrive og læse.

Hav eventuelt en seddel hængende i personalerummet, hvor alle kan skrive idéer på til hvilke emner, der bør tages op på et kommende fagligt kvarter. Start med at tage fat i din leder, hvis du synes, at, at I skal indføre et fagligt kvarter på din arbejdsplads.

Se også