Stil op som politiker i DSR

Har du interesse for politik, og vil du udvikle dig både personligt, fagligt og fagorganisatorisk, kan du overveje at stille op til bestyrelsen i din lokale kreds

Hvad er et kredsbestyrelsesmedlem?

Et kredsbestyrelsesmedlem er valgt af medlemmerne til at varetage deres interesser i én af DSR's fem kredsbestyrelser, samt repræsentere dem i DSR's øverste politiske myndighed - kongressen.

Et kredsbestyrelsesmedlem arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål og for at skabe sammenhæng mellem medlemmernes forventninger, og det arbejde som DSR laver i forhold til sygeplejerskernes ansættelsesforhold, faget og den sundhedspolitiske dagsorden.

Kredsbestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 4-årig periode og sker ved urafstemning blandt medlemmerne. Der er valg til kredsbestyrelserne i oktober/november måned i valgåret. Du skal blot være aktivt medlem af DSR og lave en opstilling senest 30. september i valgåret.

 

Hvilke kompetencer opnår man som kredsbestyrelsesmedlem?

Som kredsbestyrelsesmedlem har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, som du tager med dig i din videre karriere.

De kompetencer du kan opnå i praksis er bl.a. at:

  • Blive god til at samarbejde, etablere og indgå i formelle og uformelle fora og netværk
  • Afdække fælles og modsatrettede interesser og være med til at skabe løsninger og opnå indflydelse
  • Arbejde strategisk med både konkrete og principielle temaer - herunder Dansk Sygeplejeråds udfordringer, økonomi, politikker og retningslinjer
  • Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere
  • Formulere politik samt påvirke regions- og kommunalpolitikere

Dansk Sygeplejeråd tilbyder kompetenceudvikling for kredsbestyrelsesmedlemmer i form af uddannelse, kurser, seminarer, temadage mm.

Se også