Styrk jeres fagidentitet

Arbejdet med fagidentitet skaber klarhed over, hvilke kompetencer der mangler i jeres afdeling, sikrer en bedre arbejdsdeling og skaber større arbejdsglæde DSR har udviklet et koncept, som kan være med til at udvikle jeres faglige argumenter

Kom godt igang

Konceptet er bygget op om, at arbejdspladsen i en periode (mindst 8 måneder er anbefalingen) etablerer monofaglige møder af en times varighed en gang om måneden for sygeplejerskerne. Konceptet kræver ledelsesengagement og – opbakning; ledelsens ønske om at styrke sygeplejerskernes faglige bevidsthed er en forudsætning for, at konceptet giver mening på arbejdspladsen. 

 

Redskaber

Der er udviklet en række redskaber, der kan hjælpe jer til at implementere og få udbytte af konceptet. Redskaberne består bl.a. af:

 • Pjece om konceptet
 • Refleksionskort, der angiver temaerne på de monofaglige møder
 • Rammer og regler for kommunikationen på de monofaglige møder
 • Redskaberne kan anvendes på alle arbejdspladser. Læs om redskaberne 

 

Facilitering af de monofaglige møder

Målet med konceptet er at styrke den faglige refleksion og jeres faglige argumentation. For at I kan øve det på de monofaglige møder, kræver det at kommunikationsformen understøtter refleksion. Udnævn en tovholder som faciliterer møderne i hele perioden. Det kan  fx være en sygeplejerske, som i forvejen har en uddannelse i supervision, mødeledelse eller pædagogik.

 

Det har andre fået ud af konceptet

 • Mere bevidst arbejdsdeling i hverdagen

 • Større fokus på patientens/borgerens sikkerhed

 • Klarhed over, hvilke kompetencer der er nødvendige i patientforløbet (og hvilke der måske mangler)

 • Bevidsthed om, hvornår i borgerens forløb de forskellige faggrupper skal træde ind

 • Større arbejdsglæde

 • Større faglig stolthed

 • At ledelse og medarbejdere har et fundament for at lave blandt andet sygeplejerskeprofiler, beskrivelser af patientforløb, indføre kontaktpersonordning og teamsamarbejde

Se også