Masteruddannelser

Går du i tanker om at læse en masteruddannelse? Læs om, hvad det kræver.

Hvad er en masteruddannelse?

Masteruddannelser er overbygningsuddannelser, der bygger ovenpå anden videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelserne. Sygeplejersker, der ikke er professionsbachelorer, bliver også optaget. Som regel kræves mindst to års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse.

En masteruddannelse er typisk tilrettelagt som en deltidsuddannelse på to år og udbydes af universiteterne. Undervisningen er som regel tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. En masteruddannelse er fastlagt til 60 ECTS-point, der er dog undtagelser.

Til alle masteruddannelser opkræves der deltagerbetaling. Masteruddannelserne findes ikke i samme form i andre lande, hvor mastertitlen typisk svarer til en dansk kandidatuddannelse.

Generel og specifik viden om masteruddannelserne

Går du i tanker om at læse en masteruddannelse, kan det være relevant for dig at starte med at orientere dig på UddannelsesGuiden.dk.

Nedenfor kan du se en liste over relevante masteruddannelser. Du kan klikke dig videre ind på universiteternes hjemmesider, for at læse mere om indholdet , strukturen, adgangskravene m.m. til hver enkelt uddannelse.

Masteruddannelser indenfor ledelse og administration

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.

Se også