Landsdækkende Netværk

Det at netværke vinder mere og mere frem. Et nyt medlemstilbud giver dig som aktivt medlem af DSR mulighed for, at du kan få vejledning og støtte til at opstarte eller deltage i et landsdækkende netværk i regi af DSR. Læs mere om medlemstilbuddet her.

Vil du være med i et Landsdækkende netværk med andre sygeplejersker? 

I DSR har vi vedtaget nogle politiske pejlemærker, som blandt andet sætter fokus på ønsket om at skabe større medlemsinvolvering og flere fællesskaber. Landsdækkende netværk af sygeplejersker understøtter netop det ønske. DSR bakker op ved at tilbyde en netværk opstartspakke, som kan sætte det enkelte landsdækkende netværk godt på sporet.

Få viden og mulighed for at erfaringsudveksle sammen med andre medlemmer, så I sammen kan få indflydelse på jeres arbejdsplads og fags udvikling. Er du nysgerrig efter at se, hvilke landsdækkende netværk der er oprettet i regi af DSR?

Hvilket landsdækkende netværk er du interesseret i?

Et landsdækkende netværk i regi af DSR kan have mange eller få medlemmer og det kan etableres over en lang eller kort periode alt afhængigt af, hvad formålet med netværket er. Du kan som medlem få hjælp til at opstarte et landsdækkende netværk, som enten har et:

  • Sygeplejefagligt og landsdækkende tema eller interesse
  • Organisatorisk og landsdækkende tema eller interesse

Du kan være initiativtageren til det landsdækkende netværk og derfor være den, der skal facilitere arbejdet og aktiviteterne i netværket. Læs her hvordan du kommer godt i gang.

Du kan også være deltager i et allerede eksisterende landsdækkende netværk og her byde ind med din viden og erfaring. Se oversigt over netværk (Du skal logge ind for at komme til siden)

Et landsdækkende netværk kan opstå som følge af en sygeplejefaglig interesse eller en organisatorisk interesse, som ikke kan dækkes af fx et medlemskab i et fagligt selskab, et lokalt netværk eller et TR-kollegie. Et landsdækkende netværk skal derfor ikke sammenlignes med et fagligt selskab, som har en mere formel struktur med fx valg til bestyrelse, generalforsamlinger og kontingent. 

Tovholder og facilitator af et landsdækkende netværk

Der er flere overvejelser, man skal gøre sig, hvis man er netværker eller vil stå i spidsen for et landsdækkende netværk. Hent gode ideer, fif og tricks. Du kan også tilmelde dig en workshopdag, som klæder dig eller jer på som tovholder(e) til at komme godt fra start med jeres landsdækkende netværk.